نگاشته شده توسط: عقیده و جهاد | ژانویه 12, 2010

اقوال اهل اسلام درباره حكم روافض

اقوال اهل اسلام  درباره حكم روافض

گردآوری:شیخ حمد الحمیدی

مترجم:ابراهیم بت شکن

بسم الله الرحمن الرحیم

روافض(جمع رافضی) گروهی از غالیان شیعه هستند که وارد اسلام شدند تا عقائد مسلمین را به فساد کشانده و ایمان را در نفوسشان متزلزل ساخته و در حقائق دین و صدق پیامبر صلی الله علیه و سلم تردید ایجاد کنند. علت نامگذاری آنها به این اسم  این بود که زید بن علی رحمه الله(پسر زین العابدین) را هنگامی که  عازم جنگ با هشام بن عبدالملک شد،ترک کردند(رفض:ترک کرد،رهاکرد). دراین جنگ همراهان زید بن علی به او گفتند:از شیخین (ابوبکرو عمر) بیزاری بجوی تا با تو همراهی کنیم.گفت:نه هرگز،بلکه با آنها دوستی وموالات می کنم و از هر کس که از آن دو بیزاری بجوید،بیزاری می جویم.گفتند:حال که چنین است تو را رها می کنیم.به همین خاطر روافض(ترک کنندگان،رها کنندگان) نامیده شدند.

عبدالله بن احمد بن حنبل می گوید:از پدرم پرسیدم:روافض چه کسانی هستند؟ گفت:کسانی که ابوبکر وعمر را ناسزا می گویند.

این گوشه ای از تعریف آنها است  و الا حقیقتشان اینست که اسلام را از ریشه اش رها کردند. و انتساب آنها به اسلام مانند اینست که  یهود ونصاری  ابراهیم علیه السلام را به خود منتسب می کنند،و الله تعالی آنها را در این ادعا تکذیب کرده است آنجا که می فرماید:{ ‏ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ‏:‏ ابراهيم نه يهودي بود و نه مسيحي ، وليكن ( از اديان باطله بيزار و منصرف و ) بر ( دين ) حق و منقاد ( فرمان ) خدا بود ، و از زمره مشركان ( و كافراني چون قريش و همگنان ايشان ) نبود . ‏}[آل عمران/67].

طلحة بن مصرف می گوید: ازدواج با روافض و خوردن ذبائح شان حرام است چون آنها مرتد هستند.[متوفی 112هجری/شرح ابن البطه].

زهری رحمه الله می گوید:هیچ گروهی را به نصاری شبیه تر از سبئیه(پیروان مسلمان نمای  ابن سبأ یهودی) ندیدم. احمد بن یونس رحمه الله می گوید:سبئیه همان روافض هستند.[الأجری/متوفای 124هجری].

سلیمان بن قرم الضیبی می گوید: نزد عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب رحمه الله(نوه امام حسن) بودم،مردی ازایشان پرسید:آیا  کسی از اهل قبله وجود دارد که شایسته باشد او را مشرک بدانیم؟ گقت:بله، روافض،من گواهی می دهم که آنها مشرک هستند. وچطور مشرک نباشند درحالیکه اگر ازآنها بپرسی آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم گناه کرده است  حتما خواهند گفت بله،درحالی که الله گناهان گذشته وآینده ایشان را بخشیده است واگراز آنان بپرسی:آیا علی گناه کرده است:حتما می گویند:نه،وهر کس چنین بگوید کافر شده است.[متوفای 145 هجری/ به به کتاب شرح تألیف ابن بطه مراجعه شود].

عبدالله بن مصعب می گوید:امیرالمؤمنین مهدی به من گفت:ای ابابکر نظرت درباره کسی که  اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را تخریب(شخصیت) می کند چیست؟می گوید،گفتم:زندیق هستند،گفت:چنین سخنی را تا حال از کسی نشنیده ام. می گوید:گفتم:آنها ابتدا خواستند رسول الله را تخریب کنند ولی دیدند که هیچ کسی در این کار با آنها همراه نمی شود،درنتیجه شروع کردند به تخریب صحابه در نسل بعد ازآنها  و آنها را نیز درنزد نسل بعدی تخریب کردند،انگار که می گویند:رسول الله صلی الله علیه و سلم با یاران بدی رفاقت می کرد و چه مرد بدی است کسی که با بدان رفاقت کند. گفت:نظر من هم همین است.[خطیب بغدادی در کتاب تاریخ خود آورده است:10/174].

اوزاعی رحمه الله می گوید:هرکس به ابوبکر صدیق رضی الله عنه فحش دهد مرتد شده و خونش حلال است.[متوفی 179هجری/شرح ابن بطه].

مالک بن انس رحمه الله می گوید: کسی که به اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم ناسزا گوید هیچ نصیبی از اسلام ندارد.[متوفای 198 هجری/شرح ابن بطه].

سفیان بن عیینه رحمه الله می گوید: درهیچ قلبی کینه  اصحاب رسول الله  صلی الله علیه وسلم نخواهد بود مگراینکه نسبت به مسلیمن کینه توزترخواهد بود.[متوفای 198 هجری/شرح ابن بطه].

عبد الرحمن بن مهدی رحمه الله می گوید:درباره هر رافضی تحقیق کردم او را زندیق یافتم.[متوفای 198 هجری/اللالکائی].

عبدالرزاق صنعانی رحمه الله می گوید:رافضی کافر است.[متوفای 211هجری/السّیر:14/178].

محمد بن یوسف فریابی رحمه الله می گوید:رافضه(روافض) وجهمیه را  جز مشتی زندیق نمی بینم.[ متوفای 212 هجری/اللالکائی].

محمد بن یوسف فریابی رحمه الله می گوید: -ومردی از او درباره ناسزاگو به ابوبکر پرسیده بود؟-گفت:کافر است،پرسید:آیا براو نماز جنازه خوانده می شود؟گفت:نه.[السنة تألیف خلال].

ابوعبیدالله بن سلام رحمه الله می گوید:رافضی هیچ حقی دراموال فیء وغنیمت ندارد،چون الله تعالی درباره مستحقین این اموال می فرماید:{ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِم…..کساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي‌آيند }.[حشر/10].

ابو عبید می گوید:رافضه ناسزاگو هستند وهیچ حقی در اموال فیء ندارند،چون بر غیر دین اسلام هستند.[متوفای/224هجری/السنة تآلیف خلال].

احمد بن یونس رحمه الله می گوید:ما ذبیحه رافضی را نمی خوریم چون درنظر من مرتد هستند.[متوفی 227هجری/اللالکائی].

بشربن حارث رحمه الله می گوید:هر کس اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم را ناسزا گوید؛چنین کسی کافراست هر چند نماز خوان و روزه گیر باشد وگمان کند که مسلمان است.[شرح ابن بطه].

عبدالله بن احمد بن حنبل رحمه الله می گوید:از پدرم درباره کسی که اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم را ناسزا می گوید سؤال کردم؟گفت:او را بر اسلام نمی بینم.[السنة تآلیف خلال].

ابوبکرمروذی رحمه الله می گوید:از ابا عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله،درباره کسی که ابوبکر وعمروعائشه را ناسزا میگوید، پرسیدم؟گفت:او را مسلمان نمی بینیم.[السنةتألیف خلال].

احمد بن حنبل رحمه الله می گوید:هر کس ناسزا گوید،می ترسم که مانند روافض کافرشود،سپس گفت:هر کس اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم را ناسزا گوید مطمئن نیستیم که از دین خارج نشده باشد.[متوفای 241هجری/السنة تألیف خلال].

ابو محمد عبدالرحمن بن حاتم رحمه الله می گوید:از پدرم و از ابا زرعه درباره عقائد اهل سنت  در اصول دین پرسیدم و نیزسؤال کردم که علمایی را که درطول عمرشان در  مناطق مختلف دیده اند چه اعتقادی در این باره داشته اند؟گفتند: ما علماء را در تمامی مناطق در حجازوعراق وشام ویمن بر این اعتقاد یافته ایم که :روافض اسلام را ترک کرده اند.[اللالکائی].

ابو زرعه رحمه الله می گوید:اگرکسی را دیدی که احدی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم  را تخریب می کند بدان که زندیق است،و این بخاطر اینست که پیامبر صلی الله علیه وسلم درنزد ما حق است وقرآن حق است. و این قرآن وسنتهای پیامبر را اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم  به ما رسانده اند و اینان می خواهند که این گواهان و راویان را تجریح کنند تا به این ترتیب کتاب وسنت را ابطال کنند(چون اگر راویان قرآن وحدیث را رد کنیم چطور به مروی آنها اعتماد کنیم) و تجریح آنها اولی است وآنها زندبق هستند.[ خطیب در الکفایه روایت کرده است/ص67].

محمد بن حسین  الآجری رحمه الله در کتاب الشریعة می گوید:بدبخت شد و زیان کرد آن کس که اصحاب پیامبر صلی الله  علیه وسلم را ناسزا گفت چرا که او با الله ورسولش مخالفت کرده است و  از جانب الله عز وجل و رسولش وملائکه و ازتمام مؤمنین به او لعنت می شود والله از او هیچ عمل خیری ونه فریضه ای ونه مستحبی نمی پذیرد،او در دنیا ذلیل  و بی ارزش است ،الله آنها را در قبرها زیاد و در خانه ها کم کند.[ص2508].

قاضی عیاض در کتاب الشفاء –هنگام ذکر روافض-می گوید:آنها از وجوه متعددی کافر شده اند چون شریعت را بالکل ابطال کرده اند.[متوفای554هجری/ج2/ص286].

شیخ الاسلام درالصارم المسلول می گوید:وهرکس علاوه بر ناسزا گفتن، علی را معبود خود کرده باشد یا اعتقاد داشته باشد که او همنشین پیامبر بوده وجبرئیل به اشتباه  پیام الهی را برای پیامبربرده است(در کتب آنها روایت شده که علی باید پیامبر می شده نه محمد و جبرئیل به اشتباه نزد محمد رفت)،چنین کسی هیچ شکی در کفرش نیست، بلکه کسی که در تکفیرش توقف کند هیچ شکی در کفرش نیست.

و درهمان مصدر می گوید:و هر کس گمان کند که آنها بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم مرتد شده اند بجز چند نفر قلیل که  بیشتراز  ده نفر نمی شوند یا اینکه عامه آنها فاسق بوده اند،چنین کسی نیز هیچ شکی درکفرش نیست، چون او در حقیقت قرآن را که در جای جای خود از اصحاب اعلان رضایت کرده و آنها را ستایش کرده، تکذیب کرده است،بلکه هر کس در کفرچنین کسی شک کند خود کافراست.

سپس می گوید:و کفرچنین کسی از امور یقینی اسلام است.[ص:586-587].

و در تعلیقی براین سخن،محمد بن عبداللطیف آل شیخ همانطورکه در دررالسنیة[ح8/ص450]آمده،چنین می گوید: این است حکم روافض در اصل، و اما الان و ضعیت آنها زشت تر و شنیع تر از گذشته است چون آنها علاوه بر کفریات قبلی در اولیاء و صالحین  اهل بیت غلو کرده و آنها را مالک نفع وضرر در سختی وآسانی می دانند و درنظر آنها این اعتقاد موجب تقرب الی الله بوده و این اعتقادات دین آنهاست پس با وجود این هرکس درکفرشان توقف کرد وتردید داشت به حقیقتِ  آنچه که پیامبران به آن مبعوث گشته و کتب آسمانی برایش نازل شده اند،جاهل است پس باید قبل اینکه مرگش فرا رسد در دینش تجدید نظر کند.

می گویم(نویسنده):این سخن را در زمان خود گفته است،اگر این زمان را می دید که شرکشان را در حرمین ونزد مقبره بقیع و جاهای دیگر آشکارا انجام می دهند،چه می گفت.اینان قومی هستند آباد کننده مقابر وگنبدها نه آباد کننده مساجد،پس باید حرمین و جزیرةالعرب را از وجود آنها پاک کرد،الله تعالی می فرماید:{ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ : بيگمان مشركان ( به سبب كفر و شركشان ، از لحاظ عقيده ) پليدند ، لذا نبايد به مسجدالحرام وارد شوند.}[بقره/28]. وپیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند:»اخرجوا المشرکین من جزیرةالعرب»:مشرکین را ازجزیرة العرب اخراج کنید.

ابن کثیر رحمه الله درتفسیر این فرموده الله تعالی  که می فرماید:{ ‏ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ‏:‏ كساني كه زنان پاكدامن بي‌خبر ( از هرگونه آلودگي و ) ايماندار را به زنا متّهم مي‌سازند ، در دنيا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظيمي‌دارند ( اگر توبه نكنند ) . ‏}[نور/23].    می گوید: قاطبه علماء رحمهم الله اجماع کرده اند که هر کس بعد ازنزول این آیه حضرت عائشه را ناسزا گوید و تهمت بزند،چنین کسی کافر است چون معاند قرآن است.

ابن رجب رحمه الله می گوید:و برای همین روافض درهفتاد خصلت با یهود  تشابه دارند.[الحکم الجدیر بالاذاعة].

آلوسی رحمه الله درکتاب صب العذاب[ص469-470]می گوید:اموری که امروزه ازروافض ثابت شده  از قبیل تصریح به کفر اصحابی که به زعم آنها نص الهی را کتمان کردند و با علی کرم الله وجهه بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت نکردند و با ابوبکر رضی الله عنه بیعت کردند و نیز تصریحشان به بغض صحابه و استحلال اذیت آنها و انکار خلافت خلفای راشدین و مسابقه دادنشان در فحش ولعنت آنها دلیلی است بر کفرشان.

محمد بن عبد الوهاب رحمه الله درکتابش»الرد علی الرافضة»می گوید:که آنها کافر هستند و توضیح می دهد که آنها از چندین وجه کافر شده اند و اهل مذاهب اربعه حنفیه ومالکیه وشافعیه وحنابله براین قول اجماع کرده اند که کسی که این صفات را داشته باشد کافر است.

این گوشه ای ازاقوال گذشتگان امت وعلمایش بود، حال چطور برخی دباره  آنها چنین سخن می گویند که :برادران شیعه ما؟!!

این به خاطر قلت معرفت نسبت به دین اسلام و ندانستن اهداف بعثت  پیامبر می باشد.

این روافض دشمنان امت اسلام و سبب تفرقه آن هستند،دینشان  قائم بر نفاق و قبرپرستی و اولیاء پرستی واستحلال محرمات ( همچون صیغه موقت)و ….می باشد،به عنوان مثال به  شهر مشهد در دولت مشرک ایران  که قبر علی بن موسی الرضا درآن است بنگرید که درآنجا چه شرکیات واضحی ازقبیل استغاثه ودعا و ذبح و غیره برای غیر الله انجام می شود.

و نیزبه قبرخمینی هالک بنگرید که چه ساختمان و گنبدی بالای آن ساخته اند که خرج آن به اندازه بودجه سالیانه یک دولت است با وجود فقرو بیکاری که آنها را فراگرفته است. حتی یکی از بزرگان روافض در یکی ازسالهای گذشته اعلان کرد که حج امسال در بارگاه خمینی انجام می شود!

و نیز به مناطقی چون قطیف و سیهات و احساء و دیگر اماکن روافض در روز عاشوراء نگاه کنید که چطور برای استغاثه به حسین وفاطمه وعلی فریاد می کنند..آیا بالاتر از این کفر،کفری هست!

در نتیجه مردان وزنان وعوام وعلمایشان ،همگی کافر هستند.

دشمنی با اینان  و برائت از آنها و آگاه کردن مردم درباره آنها،واجب است. و برای آنها جز شمشیر یا پذیرش اسلام راه دیگری نیست. والبته بسیاری ازمردم  به خاطر خوشرفتاری که آنها از روی تقیه انجام می دهند فریب آنها را خورده اند، باید دانست که آنها طائفه ای مکار و حقه باز هستند.

و  جاهای زیادی دارند من جمله؛دولت مشرک ایران و ساحل شرقی در جزیرةالعرب و عراق و گوشه ای در مدینة النبی و نجران و جاهای دیگر.

الله شرشان را از سر مسلمین کم کند و  قارعه ها(مصیبت های بزرگ) و عقوبات را بر سرشان نازل نماید و بلاد و عباد را از دستشان راحت کند.

و صلی الله علی نبینا محمد

حمد بن عبد الله بن ابراهیم الحمیدی

در صبح روز شنبه موافق با 18/9/1423 هجری قمری

به پایان رسید.

منبع:

http://www.tawhed.ws

http://www.almaqdese.net

http://www.alsunnah.info

http://www.abu-qatada.com

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

دسته‌ها

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: