نگاشته شده توسط: عقیده و جهاد | ژانویه 11, 2010

مقایسه حکومت خلفای راشدین و حکومت نائب امام زمان !(2)

مقایسه حکومت خلفای راشدین و حکومت نائب امام زمان !

در طریقه تعامل با مخالفین

قسمت دوم

ابوبکر صدیق  و علی خامنه ای

درترازوی عدالت

به قلم:سلمان فارسی

مقایسه حق با باطل برای اثبات حق و ابطال باطل،منهجی قرآنی است.الله عزو جل در قرآن کریم خود را با معبودان باطل مشرکین مقایسه کرده است.الله تعالی در سوره نمل،آیه59 می فرماید:{ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ: آيا خدا  بهتر است يا چيزهائي كه انباز خدا مي‌سازيد؟}. و درآیه بعد می فرماید:{ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ…:یه6466664 ( آيا بتهائي كه معبود شما هستند بهترند ) يا كسي كه آسمانها و زمين را آفريده است ، و براي شما از آسمان آبي بارانده است كه با آن باغهاي زيبا و فرح‌افزا رويانيده‌ايم‌ ؟…} واین مقایسه تا آیه 64 ادامه می یابد.

ما نیز به همین منظور مقایسه بین حکومت خلفاء راشدین و نائب امام زمان! را ادامه می دهیم.

در خلافت ابوبکر  وعمر رضی الله عنهما مخالفتها و شورشهای  مردمی و اپوزسیون های سیاسی آنچنان که در حکومتهای بعد از آنها می بینیم مشاهده نمی شودو و علت، نیاز به توضیح ندارد:عدالت ممتازی که برای توطئه گران نیز مجالی برای  بهانه گیری و تحریک مردم  نمی گذاشت. این بود که غیر از مخالفتهای فردی انگشت شمار،  موردی جدی از مخالفتهای سیاسی دیده نمی شود اما با دقت در همان موارد معدود وموضع گیری آن دو خلیفه در برابر آن مخالفتها، به اوج آزادیهای سیاسی و حفظ حقوق مردم و احترام مخالفین و حق اعتراض ونقد،پی می بریم.

ابوبکر صدیق رضی الله عنه  درهمان ابتدای انتخابش به عنوان اولین خلیفه مسلمین ، در طی یک سخنرانی در حضورمردم  برحق اعتراض مردم به حکومت ونقد سیاستهای آن  تأکید ومردم را به آن تشویق میکند و می گوید:

« ای مردم من بر شما سرپرست قرار داده شده ام در حالیکه بهترین شما نیستم پس اگر درست عمل کردم مرا یاری کنید واگر اشتباه کردم(و در روایت دیگری:به بیراهه رفتم)مرا اصلاح کنید،تا هنگامی که در رابطه ام با شما از الله اطاعت کردم  مرا اطاعت کنید و اگر از او نافرمانی کردم دیگر نباید از من اطاعت کنید».(حدیث صحیح).[1]

آیا متصور است که خامنه ای چنین سخنی با مردم بگوید.آیا اصلاً او  خود را  ممکن الخطا می داند؟!!. مریدان معمم او چنین فتوا داده اند که:اطاعت از ولایت فقیه اطاعت از امام زمان است-چون این نائب آن است- واطاعت از امام زمان اطاعت از خداست-چون بنابر عقیده امامت و ولایت امام از سوی  خدا تعیین شده است-،و نافرمانی از ولایت فقیه نافرمانی از امام زمان و نافرمانی از امام زمان نافرمانی از خداست،و نافرمان مرتد وخونش حلال است.

این مفتیان راست میگویند اگر امامت راست باشد.

مردی نزد ابوبکر رضی الله عنه آمد وبسیار با تندی و بی ادبی با ایشان سخن گفت،ابو برزه اسلمی گفت:ای خلیفه رسول الله ،آیا گردنش را  قطع نکنم؟ ابوبکر از این سخن ابوبرزه شدیداً خشمگین شد وگقت:«نه هرگز،غیرازرسول الله  هیچ کس دیگری درمقامی نیست که توهین کننده به او مستحق قتل باشد». [روایت ابو داوود حدیث شماره 4363،و نسائی ج7/ص109-107 با اسناد صحیح].

اما این از مسلمات حکومت نائب امام زمان است که توهین کننده به مقام ولایت فقیه مستحق قتل است. واین از نتایج مسلم اعتقاد به امامت منصوص می باشد.اگردر حکومت ابوبکر گستاخی وپرخاش به حاکم مجازاتی در پی ندارد  و حاکم،  مردم را  به مراقبت ازاعمال حکومت ونقد واعتراض اشتباهات حاکم فرا می خواند و در صورت کجراهه رفتن مردم را ملزم به اطاعت نمی داند ازاین روست که ابوبکر را مردم انتخاب کرده اند(سقیفه ساعده) نه خداوند متعال.ابوبکر خود را  نائب مردم میداند  و  تأکید می کند بهتر از او هم گزینه های دیگری برای انتخاب مردم وجود دارد اما هم اکنون که او انتخاب شده است سعی خواهد داشت که درست عمل کند و اگرچنین کرد از مردم انتظار یاری وهمراهی دارد و الا مردم باید او را اصلاح کنند.اما خامنه ای که خود را نائب امام منصوص من الله و  ولی فقیه را دارای سلطه مطلقه برمردم  میداند  چگونه  می تواند مانند ابوبکر باشد؟

نیابت امام زمان و ولایت مطلقه فقیه که اطاعت از او اطاعت ازخدا و عصیان او عصیان خداست؛نتیجه منطقی عقیده امامت منصوص می باشد.همانطورکه در فلسفه امامت می خوانیم امام عصمت دارد واشتباه و خطا در او راهی ندارد ونافرمانی  و اعتراض به  امام معصوم  کفر وارتداد می باشد.

وقتی حاکم را امامی بدانیم که منصوص من الله بوده ومعصوم است روشن است که چه دیکتاتوری  وحشتناکی در کشور زیر سلطه چنین امام معصومی حکم فرما خواهد بود و نتیجتا نائب چنین امامی که ولایت مطلقه را وامدار اوست،دیکتاتوری دیگرخواهد بود.به عبارت دیگر اگر عقیده امامت وعصمت را بپذیریم باید نیابت امام معصوم وولایت مطلقه او را هم بپذیریم وتبعا نافرمانی نائب امام معصوم  واعتراض ونقد او، را جرمی بزرگ ونابخشودنی بدانیم.

اگر معممان رافضی  را می بینیم که شب و روز بر سقیفه ساعده  و انتخاب ابوبکر از سوی مردم، به سختی می تازند و به زورتحریف قرآن وجعل احادیث تعیین جانشین پیامبر را  نه و ظیفه مردم بلکه وظیفه خدا می دانند و عقیده دارند که حاکم مسلمین فقط باید امام معصوم ومنصوص باشد و یا نائب امام از نظرها پنهان شده،نه برای اینست که حقی ضایع شده و این حقکشان را آزرده، بلکه فقط برای اینست که دیکتاتوری خود را توجیه کنند.بهترین چیزی که بقای حکومت دیکتاتوری مععمان را برای همیشه تضمین میکند اینست که ملت تحت سلطه اش او را نائب امام معصوم و منصوص من الله بدانند . واگر ابوبکر هم –چنان که روافض می گویند-ظالم وبی دین بوده،او نیز با جعل احادیثی خود را منصوص من الله معرفی می کرد تا هاله ای از قدسیت به تن کند ومردم بنده وار او را اطاعت کنند  نه اینکه خود را منتخب مردم بداند تا همیشه جوابگو ی اعمال خود باشد.

اختراع عقیده غیبت کبری امام دوازدهم نیز جز یک زیرکی شیطانی از سوی سازندگانش نبوده است. اسناد محکم  تاریخی ثابت می کند که آن کسی که او را امام یازدهم می نامند فرزندی نداشته است ،شیاطین معمم آن دوران به ریاست چهار ابلیس، این فرصت را غنیمت شمرده وبا طرح افسانه فرزندی به نام مهدی وغیبت صغرای او ، تا سالها زکات و خمس مردم را چپاول کرده وگاه گاهی هم  نامه ای را جعل کرده و به اسم پیام امام به شیفتگان نادانش نشان داده و گریانشان می کردند.و آنگاه که دوران غیبتش از حد معمول فراتر رفت و  عمر این نواب اربعه به سر رسید شیاطین دیگری ، افسانه ای دیگر بافتند که امامتان تا اطلاع ثانوی  به سفر غیب رفته است ،و به این ترتیب تا زمانی که  این افسانه مضحک از سفر ش بازگردد نواب او در هر زمان همراه مریدان معمم ونیزه دارانشان،خمس مردم را بخورند وناموسشان را صیغه کنند و بر قلبها واموال وجانهاونوامیسشان حکم برانند واگر هم شرایط  مناسب بود(مانند 1357) بر تخت سلطنت هم تکیه کنند و با عنوان نائب امام زمان و ولایت مطلقه بر همه چیز مردم حکم برانند.

سر نخ این همه شیادی ها همان عقیده امامت منصوص است و تا هنگامی که شیعیان به آن معتقد باشند ناچارا مستلزمات آن از عصمت امام(یا همان دیکتاتوری امام) گرفته  تا ولایت مطلقه خامنه ای نائب امام زمان،را باید بپذیرند . واگر این آخری را  نمی خواهند پس باید این رشته امامت بازی ونائب بازی را  از سرنخش قطع کنند.

بگذارید صراحتاً بگویم که این شیعیانی که در خیابانها بر سر نائب امام زمان فریاد می کنند و مرگ بربادش می گویند در حقیقت مرگ عقیده امامت وعصمت را می خواهند و جز با مرگ این عقیده خامنه ای ها نخواهند مرد.


[1] محمد بن اسحاق در کتاب السیرة ودر کتاب المختصر ص303 از طریق زهری ازانس رضی الله عنه ،وعبدالرزاق ج16ص336 از طریق معمر از زهری به طورمرسل،و ابن سعد در الطبقات3/136 از طریق هشام بن عروة عن پدرش در قصه البیعة،وابو عبید در الاموال ص12 از طریق هشام از پدرش عروة بن الزبیر واز طریق اسماعیل بن ابی خالد از قیس بن ابی حازم از ابو بکر،روایت کرده اند.وابن کثیر در البدایة والنهایة6/306 درباره اسناد محمد بن اسحاق می گوید:(این اسناد صحیح است).و همانطوراست که او گفته است.

Advertisements

Responses

 1. سلام بر شما،
  به تازگی وبلاگی راه اندازی کرده ام تحت عنوان:
  تحلیل رخدادهای خلافت راشده اسلامی
  http://sallaby.wordpress.com

 2. با سلام،
  وبلاگ تحلیل رخدادهای تاریخ خلافت راشده اسلامی راه اندازی شد:
  http://sallaby.wordpress.com

 3. سلام علیکم،
  وبلاگ تحلیل رخدادهای تاریخ خلافت راشده اسلامی راه اندازی شد:
  http://sallaby.wordpress.com

 4. با سلام.
  وبتون خیلی حالبه استفاده کردم مخصوصا از این مطلب!
  من یک درخواست داشتم و اونم این بود که لطف کنید نظر خودتون رو در مورد شیخ اسامه بن لادن بیان کنید! در ایران که فقط از او بد می گویند و شما هم اینجا اورا محاهد . سیخ می نامید! من می خواستم ببینم دلیلتون برای اینکه او را مجاهد می نامید چیه و دلیل او برای محاهد بودن رو بگید! من خودم سنی هستم ولی واقعا احساس می کنم بن لادن مجاهد نیست بلکه دارد آبروی اسلام را می برد!!! اگه عقیدم اشتباهه شما حرفتون رو با سند و مدرک بگید تا من نیز نظرم عوض شود!
  خدا خیرتان بدهد.
  ممنون

 5. slamoalikom

  اثـبــات پـاک بــودن مـنــی؛بـه قــلـم مـامــوسـتــا فــاتــح کــریـکــار
  http://www.durbeen.org/view.php?id=169

 6. سلام عليكم :اقاي دياكو هر وقت منبع شما براي اظهار نظر بجاي احساسات و خبر گزاري روافض كينه توزبه قران و سنت تغيير كرد و با سند ومدرك از قرا ن وسنت ادعاي خود را ثابت كرديد ما نيز با سند ومدرك از قران وسنت جواب شما را ميدهيم وشما را توصيه ميكنم از گمان كردن بپرهيزيد همانطور كه الله تعالي در سوره حجرات ايه 12 ميفرمايد:اي كساني كه ايمان اورده ايد كه برخي از گمانها گناه است

  مصعب

 7. با سلام.
  ببینید من در مورد جهاد اطلاعات زیادی نمی دانم ولی مثلا دیروز چندتا کلیپ دیدم که اسمشو جننایات القاعده نامیده بودند و واقعا هم در ظاهر بسیار طالمانه افرادی که دستگیرشده بودند را می کشتند!!! من می خوام بگم اگه بخواهیم الان اسلام پیشرفت کنه باید از یک سری کارها خودداری کنیم . من قبول دارم اگر کسی به خاکم حمله کرد باید از خودم دفاع کنم به ملت افغانستان نیز حق می دهم ولی به اینکه بریم و در آمریکا هواپیما منفجر کنیم اصلا! خیلی از افراد کافر و بی دین به خاطر ناآگاهی کافرند هنوز اسلام را نمی شناسند اونجا که اسلام رو بد معرفی می کنند و اگر ما هم این کارهارو بکنیم چهره اسلام بدتر می شود!
  در کل الان با این کارها چهره اسلام بدتر می شود نه بهتر!
  برید ببینید چگونه این کارهارو کردند بهانه و در هالیوود هر فیلمی می سازند مثل سریال 24 برای انجام هر عمل تروریستی از عقیده یک مسلمان افراطی استفاده می کنند تا از یه طرف به اهدافشون برسن و از طرف دیگر چهره اسلام رو بد کنند.
  الان در کجای دنیا اسلام در حال پیشرفت هست؟ کجا دنیا مردم از عقیدشون برمی گرندند و مسلمان می شود؟ مطمئنا اشکال از خود اسلام نیست از ما مسلمان هاست(اگه منم شامل بشم!)
  به نظرم یکی از دلایلش این کارهای این افراد است!
  دلیل دیگرش ضعف در ایمان ماست!
  و…
  با تشکر!
  التوفیق من الله!

  • به مقاله(حکم حوادثی که در آمریکا رخ داد) مراجعه کنید.

 8. آقای دیاکو
  آبروی اسلام را امثال من وتویی می برند که به خواهرانشان در گوشه و کنار دنیا تجاوزمی شود ولی از جایشان تکان نمی خورند و بدتر از آن به کسی که از ناموسش دفاع کرده با ریشخند می گوید؛احساس می کنم آبروی مرا بردی!!! ای ننگ بر این احساس . من و تویی که عرضه دفاع از خواهرانمان را نداریم،عرضه دفاع از جان برادرانمان رانداریم، ودرخانه خود نشسته ایم با یک لیوان آب پرتغال توی اینترنت گشت وگذار می کنیم،و تا حال نه قطره خونی ونه قطره عرقی برای اسلام نریخته ایم چقدرباید(بلا نسبت) پست شده باشیم که به کسی که تمام مال(اسامه ملیاردر بود) وجان ورفاه و آسایشش را در راه اسلام و دفاع از جان ومال و ناموسمان فدا کرده است،خرده بگیریم. خدایا چقدر ماها بدبخت شده ایم.هیچ ملتی قهرمانانش را نفرین نکره بجز ما مسلمان نماها.
  ای ننگ برما
  هزاران درود بر تو ای اسامه !درود برغیرتت!درود بر شرفت! درود بر مردانگی ات! به راه خود با یارانت ادامه بده،خدا با توست.

 9. سلام.اقاي دياكوهمانطوركه گفتم شماهيچ دليلي ازقران وسنت ارايه نكرديدو منبع جديداظهارنظرخودراهاليووداعلام كرده ايدوچون به اعتراف خودتان علمي نداريدمحض اطلاع شماعرض كنم الله تعالي درقران ميفرمايد:اگردرچيزي اختلاف داشتيدانرابه الله ورسولش بر
  گردانيد(سوره نساءايه59)
  درموردنحوه جهادشمارا به خواندن سوره هاي توبه-انفال-محمد-العمران ايات140الي اخر-عنكبوت-فتح وسوره هاي ديگر كه ايات پراكنده در اين مورددارندخود رسول الله هم درچندين غزوه حضوردا شتندوطبق حديث صحيح ميفرمايد:ارزودارم درراه الله كشته شوم سپس زنده شوم بجنگم سپس كشته شوم سپس زنده شوم بجنگم سپس كشته شوم بازهم زنده شوم بجنگم تا كشته شوم -شمااصلا هدف از بعثت انبيا را ميدانيدبراي تحقيق بيشتر شما رابه خواندن سوره ذاريات ايه56-نحل36-انبياء25توصيه ميكنم شمارا به رعايت ولاءوبراءتوصيه ميكنم درپايان ازشما سوال ميكنم شما ميتوانيد هم الله راراضي-كنيدوهم اوبامارا -مقدسات يك مسلمان چيست كاريكاتورپيامبرراميكشندقرانهاراتكه تكه كرده ودرچاه فاضلاب ميريزند حرام راحلال ميكنند براي لواطكاران سند ازدواج صادر ميكنند زنا كه ديگر جاي خودش را دارد حجاب را ممنوع اعلام ميكنندوباانواع اسلحه ها اعم از سياسي ونظامي وتبليغاتي به جنگ باالله برخواسته اندايا اطلاعاتي درباره انواع توحيد داري(ربوبيت-الوهيت-اسماءوصفات)-به خواهران مسلمان تجاوز ميكنندوعكس انراباافتخار منتشر ميكننددرزندانهاي ابو غريب وگوانتانامو وبگرام و……..چه ميگذرد-ايااگربه خواهرومادر وهمسرخودت تجاوز ميكردندوباافتخار عكسش رامنتشرميكردندباز هم به فكرراضي كردن اوباماوهاليوود بودي ولاءوبراءرارعايت وازالله تقوا پيشه كن كه ازموضعي حرف نزني كه تريبون دشمنان الله ميباشد- مصعب

 10. سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
  خدمت آقای دیاکو عرض کنم که سخن ایشان زمانی درست بود که قبل از عملیات 11 سپتامبر و گرم شدن بازار جهاد فی سبیل الله، مسلمانان در حال پیشرفت و سروری بر دنیا می بودند و فلسطینیان مسلمان به دست نوادگان خوک و میمون قتل عام نمی شدند و مردم اندونزی به دست مسیحیان قتل عام نمی شدند و مردم بوسنی و چچن و کوزوو از دست کفار روز خوش می داشتند.
  مثل اینکه همه این حوادث قبل از 11 سپتامبر اتفاق افتاد.
  برادر عزیز کافران برای دشمنی با ما بهانه نمی خواهند که شما می فرمائید عملیات 11 سپتامبر بهانه به دست دشمن داد.
  باید به عرض برسانم که ماهها قبل از عملیات 11 سپتامبر ، آمریکا طرح حمله به افغانستان را ریخته بود. و در اصل مجاهدان پیش دستی کردند و به شکرانه خدا آن عملیات مبارک تمام پیش بینی های آمریکا را نقش بر آب کرد و هیمنه ی و افسانه آمریکای شکست ناپذیر را برای همیشه به گور فرستاد.
  شما فکر می کنید که امت اسلام قبل از 11 سپتامبر عزت داشت و الان ندارد؟!!!!!!!!!
  و درباره موضوع افکار عمومی مردم باید بگویم که جهاد فی سبیل الله خود بهترین تبلیغ برای دین خدا است. به برکت همین جهاد است که بسیاری از مردم جهان به فکر مطالعه درباره دین اسلام افتادند و اکنون ما همه به چشم می بینیم که تمام کشورهای اروپایی و آمریکا از گسترش روزافزون اسلام در کشورهایشان به خشم آمده اند. پس شما چطور می گویید که جهاد باعث ارائه ی چهره زشت و خشن از اسلام می گردد؟!!!
  باید بدانی که این قبول کردن ذلت و خواری است که اسلام را در چهره همگان دین خمودگی و پس رفت معرفی می کند نه جهاد فی سبیل الله.
  البته هنوز جهاد ادامه دارد و تا نزول عیسی علیه السلام نیز ادامه خواهد یافت و به امید خدا از این به بعد ما بیشتر شاهد رسوایی رسانه های دروغ پرداز کافران و مرتدان خواهیم بود و به زودی برای همگان روشن خواهد شد که عامل همه ترورها و خشونت ها در اصل خود آمریکا و سایر کفار و مرتدین هستند نه مجاهدان.
  امیدوارم شما نیز از این به بعد اخبار مجاهدان را از طریق رسانه های دشمنانشان پیگیری نکنید تا دچار این اشتباهات و شبهه ها نشوید. شما می توانید اخبار مجاهدان را از این وبلاگ و سایت فلوجه و سایت حنیف که لینکشان در این وبلاگ موجود است پیگری کنید.
  وسلام علی من اتبع الهدی و خاف عواقب الردی.

 11. با عرض سلام و خسته نباشید.
  بسیار ممنون از راهنماییتون امیدوارم که خدا مرا به راه درست و افکار خوب رهنمایی کند(البته با تلاش خودم)
  اللهم اعز الاسلام و المسلمین!
  خدا یار و یاورتان


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

دسته‌ها

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: