نگاشته شده توسط: عقیده و جهاد | ژانویه 4, 2010

قرضاوی؛ لطفاً ساکت باش!

قرضاوی؛ لطفاً ساکت باش!

یوسف قرضاوی، یکی از مصیبت هایی است که امت اسلام در این زمان دچار آن شده است.و بدتر ازقرضاوی، قرضاوی پرستانی هستند که او را بتی کرده و بجای خدا او را عبادت  و اطاعت می کنند.با اقوال او مانند نصوص قرآن وسنت وحتی بالاتر ازآن،تعامل می کنند.رأی او را معیار  حق و باطل دانسته و هر سخنی را به مجرد تصادم با رأی قرضاوی به دیوارمی کوبند!

اگر از آنان بپرسید چرا به ربای بانکی آلوده شده اید؟می گویند قرضاوی گفته ربای کم اشکالی ندارد!

اگر بگویی چرا درمجالس اختلاط زن ومرد شرکت می کنید؟می گویند قرضاوی گفته تحریم اختلاط بدعت است!!

اگر به آنان بگویی چرا موسیقی گوش می دهید؟ در جوابت می گویند قرضاوی گفته موسیقی حلال است و300 صفحه کتاب هم در اثبات حلال بودنش نوشته است وخودش هم ترانه های ام کلثوم را گوش می دهد!!

اگر بگویید چرا در جهاد شرکت نمی کنید واگر شرکت نمی کنید چرا برای مجاهدین دعا نمی کنید؟می گویند قرضاوی گفته الان وقت جهاد نیست ومجاهدین تروریست هستند!!!

اگر بگویید چرا سنتهای پیامبر مانند ریش و.. را رعایت نمی کنید؟میگویند قرضاوی گفته مهم نیست!

اگربگویید چرا در انتخابات شرکی شرکت می کنید وچرا به دموکراسی شرکی معتقدید؟میگویند قرضاوی گفته هیچ مشکلی ندارد و گاهی هم واجب می شود؟!

اگربگویید فلان حدیث در بخاری ومسلم چنین وچنان می گوید؛می گویند قرضاوی آن حدیث را رد کرده است!!!

اگر بگویید فلان آیه قرآن چنین وچنان می گوید؛میگویند قرضاوی طور دیگری تفسیر کرده است!!!

خلاصه هیچ چیزی از اصول وفروع دین نمانده مگر اینکه قرضاوی ناخنکی به آن زده است!

و ازآنجا که حکومتهای طاغوتی حاکم بر مسلمانان  وشبکه های ماهواره ای متعلق به این طواغیت -برای گمراه کردن مردم و وارونه کردن دین-مجال زیادی به قرضاوی می دهند وبه مناسبت های مختلف از او برای شرح مسائل دینی و افتاء دعوت می کنند و کتابهای او نیز همه جا اجازه ترجمه ونشر دارد حتی در ایران رافضی که علماء کشته و زندانی می می شوند وهیچ اهل سنتی آزادانه وبدون ایجاد مشکل نمی تواند عقاید خود را بیان کند ،کتب قرضاوی درحد وسیع ترجمه و چاپ می شود حتی برخی از روافض  کتابهای او را ترجمه ومنتشرکرده اند،به این خاطر است که قرضاوی در جهان اسلام وبخصوص درمیان اهل سنت ایران  مشهور و محبوب شده  به طوری که  بسیاری گمان می کنند بزرگترین عالم جهان اسلام دراین عصر(وبرای برخی در همه عصور)قرضاوی است وشاید هم برخی ساده لوحان گمان کنند که غیر ازاو  عالمی در دنیا وجود ندارد. و علت مشهورنشدن علمای دیگر(وحتی نامی از آنها به گوش نرسیدن)هم عکس علت مشهور شدن  قرضاوی است. به جز اینترنت تمامی رسانه های دیگر زیرنظر مستقیم وسلطه تام طواغیت کار می کنند و ازآنجا که باطل هیچ گاه اجازه عرض اندام به حق را نمی دهد این طواغیت، علمای مخلص وربانی وحقگو را از این رسانه ها محروم کرده اند تا صدای آنها به گوش مردم نرسد وبه این ترتیب قرضاوی یکه تازمیدان گشته وچون در اطراف خود جزمشتی بله قربان گو نمی بیند هرآنچه هوا وهوسش می پسندد می گوید و  به نام دین به مردم تحویل می دهد.

اگر کسی به دیده موشکافه ونقادانه ومنصفانه کتب ومقالات وفتاوای قرضاوی را بررسی کند متوجه می شود که اقوال وتألیفات او در مسیر ویرانی دین وتعطیل احکام شریعت(بخصوص تعطیل فریضه جهاد) قرار داردو اگر اینجا و آنجا در راستای شریعت و یا احیاناً ضد طواغیت فتوایی می دهد فقط برای جلب اعتماد مسلمین -و از ترس مانند طنطاوی رسوا شدن- چنین می کند.

در این زمان که  سرتاسر جهان اسلام یا توسط کفارخارجی(مانند آمریکا در عراق وافغانستان و یهودیان صهیونیست درفلسطین) ویا توسط مرتدین داخلی(مانند حسنی مبارک درمصر ودیگر کشورهای مسلمان نشین)اشغال شده است وبا احکام کفری اداره می شود  وبه جان ومال و ناموس مسلمین در همه جا تجاوز می شود و عده ای از مسلمانان وظیفه خود را در قبال این وضعیت اسفناک شناخته وبا توکل بر خدایشان اسلحه به دست گرفته و با کفار می جنگند وندای روح بخش جهاد کم کم در کالبد مسلمین تنین می افکند تا بار دیگر جهاد احیاء شده ومسلمانان به عزت گذشته خود دست یابند ،در این شرایط عده ای از منافقین منتسب به این امت که لباس اسلام وعلم را به تن کرده اند چون سدی در برابر مجاهدین قرار گرفته اند ومسلمین را از پیوستن به مجاهدین باز می دارند وهمراه طواغیت عالم برای خاموش ماندن شعله جهاد می کوشند که یکی از این بازدارندگان از جهاد،یوسف قرضاوی است.

کسی که از نام بردن او بدون ذکر»دکتر» ابا می شود وبسیاری از ساده لوحان به او لقب امام می دهند،مانع بیداری این امت ومایه خوشحالی امثال بوش و اوباما است.در این زمان کفارمحارب با اسلام،ازهیچ چیزمانند جهاد وحشت ندارند،بوش و اوباما ونیروهای ناتو و… از نمازخواندن وروزه گزفتن مسلمین غمی ندارند،آنها تنها وتنها از این می ترسند که مسلمین فریضه غائبه جهاد را زنده کنند و بیشک امثال قرضاوی که با بهانه های مختلف مسلمین را از جهاد واز پیوستن به مجاهدین باز می دارند ومردم را به جهاد ومجاهدین بدبین می کنند، بزرگترین خدمت را به بوش واوباما می کنند.

یکی از آخرین خوش خدمتیهای قرضاوی به اوباما ونیروهای ناتو این بود که اعلان کرده است:دین را باید با اینترنت پیش برد نه با موشک.

خوشا به حال کفار!خوشا به حال اوباما!خوشا به حال ناتو!که همچون تویی عالم مسلمین شده است.

اوباما که تو را دارد چه غم دارد!تا زمانی که امثال تو عالم ومفتی مسلمانان است،اوباما ونتانیاهو ودیگر طاغوتهای عالم از مسلمین نباید ترسی داشته  باشند.نباید از بازگشت مسلمین به عزت وجهاد هراسی داشته باشند.باید که  از احیاء نشدن فریضه جهاد اطمینان داشته باشند.باید دل خوش باشند که قرضاوی فتوی می دهد ومسلمین اطاعت می کنند.اوباما  راحت بخواب!نتانیاهو راحت بخواب که قرضاوی بیداراست  ومواظب است که هیچ مسلمانی اسلحه بدست نگیرد.نیروهای ناتو آسوده بنشینید که قرضاوی مراقب است، کسی جهاد نمی کند. واحیانا اگر کسی از پرستش قرضاوی توبه کرده واسلحه بدست گرفت و ندای جهاد سرداد قرضاوی چنان درسی به او بدهد که خود متحیر بماند،قرضاوی چنان تنبیهی می کند که دیگران درس عبرت بگیرن دو دیگرکسی فکرجهاد به سرش نزند،قرضاوی مهر تکفیری و تندروی و خوارج وتروریست را به او چنان محکم می کوبد که تمام مسلمانان هم صدای قرضاوی این «مرتکب جرم جهاد»را چنان هو  کنند که هر گمراه «مشتاق جهاد»سر بزیر افکند و برای در امان ماندن از چماق قرضاوی دم برنیاورد.

قرضاوی به مسلمانان توصیه می کند که  موشک را کنار بگذارند و به اینترنت بپردازند اما الله عز وجل می گوید:{ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه: و با آنان بجنگیدتا فتنه‌اي باقي نماند  و دين خالصانه از آن خدا گردد}.و نیزمی گوید:{ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً: با همه مشركان بجنگيد همان گونه كه آنان جملگي با شما مي‌جنگند ،}.

 ای قرضاوی!آیا کفار با اینترنت با ما می جنگند که ما هم به آن اکتفا کنیم،آیا بمبهای چند تنی را که بر مردم فلسطین وعراق و افغانستان ریخته اند ومی ریزند را ندیده ای و نشنیده ای؟آیا نشنیده ای که دولت آمریکا به تنهایی تا حال بیش از 11میلیون مسلمان را کشته است؟نشنیده ای که بر سر ناموس مسلمین در عراق ودر ابوغریب چه آمد؟نشنیده ای که در بوسنی توسط سربازان یوگوسلاو به بیش از  50هزار دختر مسلمان تجاوز جنسی شد؟نمیدانی که در 90سال اشغال فلسطین برسرمردم آنجا چه آمد؟خبر صبرا وشتیلا ودختران به زور عریان شده و در کامیونها بار گیری شده آوارگان صبرا وشتیلا را نشنیده ای؟همین دیروز غزه را ندیدی؟بمب های فسفری را ندیدی؟نشنیده ای که در بوسنی و در چچن شکم ماردران باردار را زنده زنده دریدند و جنینشان را ببرون آوردند و سربریدند؟نشنیده ای که کودکان را در جلوی چشمان پدرانشان روی آتش کباب کردند وبه زور گلوله خواستند که به گوشت کباب شده شان را به پدرانشان بخورانند؟ ای ننگ بر تو ای قرضاوی.

ای قرضاوی آیا حدیث پیامبرت را نخواندی تا علت این ذلت را بدانی؟ نخوانده ای که فرمود: :{(إذا تبایعتم بالعینة واتبعتم أذناب البقر وترکتم الجهاد فی سبیل الله سلط الله علیکم ذلا لا یرفعه إلا أن تعودوا لدینکم):هرگاه معامله»عینه»(نوعی معامله ربوی)کردید ودم گاوهایتان را گرفتید وجهاد فی سبیل الله را ترک کردید الله بر شما ذلتی مسلط می کند و آن را برنمی دارد مگراینکه به دینتان برگردید.}.

نشنیده ای که پیامبرت می گوید: :{(ماترک قوم الجهاد إلا ذلوا):هیچ قومی جهاد را ترک نکرد مگراینکه ذلیل شدند.}

ای وای بر تو ای قرضاوی.ای وای بر تو.چرا مسلمانان را از جهاد بازمی داری؟ نشنیده ای که الله تعالی چه می فرماید:  {‏ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً ‏:‏ خداوند كساني را به خوبي مي‌شناسد كه مردم را از جنگ باز مي‌داشتند ، و كساني را كه به برادران خود مي‌گفتند : به سوي ما بيائيد و ( به ما بپيونديد و خود را از معركه بيرون بكشيد ) ، و جز مقدار كمي ( آن هم از روي اكراه يا ريا ) دست به جنگ نمي‌يازيدند . ‏}.

ای قرضاوی!اگر دشمنی به خانه تو وارد شد وقصد جان تو را کرد وخواست به زن ودخترت تجاوز کند،چه می کنی؟آیا برای خودت هم چنین فتوایی می دهی؟آیا با نوشتن مقاله ای دراینترنت تجاوز به ناموست را محکوم می کنی وبا دلایل شرعی وعقلی وقانونی واستدلال به آیه واحادیث واقوال بزرگان واستدلال به قوانین سازمان ملل ومنشور حقوق بشر وشکایت به دادگاه لاهه،ثابت می کنی که بر حق هستی و تجاوز به ناموس تو اشتباه بوده است؟

قرضاوی!اگردختر تو در ابوغریب مورد تجاوزقرارمی گرفت باز چنین فتوایی می دادی؟

مجاهدین بشنوید که امام دکتر یوسف قرضاوی برای شما چه توصیه ای دارند!!!!

چرا بیهوده گرسنگی وتشنگی می کشید؟چرا بر روی کوههای افغانستان وغارهای وزیرستان و کوچه پس کوچه های عراق و تونل های زیر زمینی غزه وصحراهای صومال و جنگلهای چچن والجزایر به این سو وآن سو می دوید تا سربازی آمریکایی و روسی و…را بکشید وخود کشته شوید وزنانتان بیوه وفرزندانتان یتیم شوند؟ بیایید که قرضاوی راه آسانتری برای بهشت به شما می آموزد؟ همگی کلاشینکوفهایتان ونارنجک هایتان و بمب دست سازتان وآر.پی.جیتان را زمین بیاندازید و کامپیوتری بخرید وآن جنگلها وصحراها وکوهها وغارها را رها کنید وبه کافی نت بروید تا با جهاد قلمی یا دکمه ای یا کیبوردی یا اینترنتی وهرچه که دلتان می خواهید نامش را بگذارید، کفار را قانع کنید که به ناموستان تجاوز نکنند و بر سرتان بمب نریزند و خانه هایتان را(که ممکن است برخی از شما در داخلش مشغول چت جهادی باشد)برسرتان ویران نکنند و از اشغال سرزمین ها وبه تاراج بردن ثروات طبیعی مسلمین دست بردارند! به جای عملیات استشهادی با یک چت مرگبار دمار از روزگار  آمریکا واسرائیل وناتو در بیاورید تا دیگر جرآت نگاه چپ به مسلمانان نداشته باشند.

راستی ای فلسطینیان!شما چرا اینگونه در ذلت بسر می برید؟چرا شب و روز آرامش ندارید؟این همه بمب و موشک چرا بر سرتان فرو می آید؟احتمالاً تقصیر موشکهای قسام است که اسرائیلی ها را عصبانی میکند و الا اگر شما آنها را عصبانی نکیند وبهانه به دستشان ندهید،یهودیان محترم و مهرورز اسرائیل که دنیا مهربانتر وانسان دوستانه تر از آنها ندیده با شما کار نخواهند داشت،حالا نصف بیشتر سرزمیتان را اشغال کرده، جای نگرانی نیست مسلمان که نباید بخیل باشد و محبت با زمین نشانه ضعف ایمان است وصدقه دادن هم به کفار جایز است وثواب دارد خب چه می شود سرزمینتان را به اسرائیلیان صدقه دهید وبه مال دنیا حریص نباشید!!!

کتائب قسام!این موشکهایی را  که با خون دل ساخته اید لطفاً خنثی کنید و به کافی نت تشریف ببرید تا دین را با اینترنت تبلیغ کنید نه با موشک.

راستی؛ای کاش زمان صحابه هم اینترنت بود  تا این همه اصحاب گرانقدر درجهاد کشته نمی شدند و پیامبر هم در احد زخمی نمی شد. احتمالاً اگردزآن زمان اینترنت بود ما الان درتاریخ به جای جنگ بدر می خوانیدم: سایت بدر. وبه جای جنگ احد؛سایت احد وبه جای جنگ احزاب؛انجمن اینترنتی احزاب وبه جای غزوه بنی مصطلق: وبلاگ بنی مصطلق و…. . بیچاره صحابه وتابعین که چه رنجهایی برای فتح امپراطوری فارس وروم متحمل شدند اگر اینترنت داشتند می نشستند تو کافی نت یا در چادر یا درخانه شان وبا خسروپرویز ویزدگرد ورستم و..چت می کردند.

در تمامی کشورها بیشترین بودجه را به بخش نظامی اختصاص می دهند وهر کشوری سعی دارد برای بقاء ورشد خود اسلحه های پیشرفته تری بسازد و درهمین ایران رافضی بیشتر پول نفت برای همین به کارمی رود و امروز وفرداست که بمب اتمی را بسازند و برتمام کشورهای سنی نشین منطقه فائق آیند اما ببینید که قرضاوی به ما  چه می گوید.

الله تعالی می فرماید:{ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ: براي ( مبارزه با ) آنان تا آنجا كه مي‌توانيد نيروي ( مادي و معنوي ) و ( از جمله ) اسبهاي ورزيده آماده سازيد ، تا بدان ( آمادگي و ساز و برگ جنگي ) دشمنِ خدا و دشمن خويش را بترسانيد ،} ورسول الله صلی الله علیه وسلم درتفسیر این آیه می فرمایند:الا إن القوة الرمی، الا إن القوة الرمی، الا إن القوة الرمی:آگاه باشید که منظور از نیرو ، تیراندازی است، آگاه باشید که منظور از نیرو، تیراندازی است، آگاه باشید که منظور از نیرو ،تیراندازی است.

آقای قرضاوی منظور از اسبان ورزیده چیست؟سایتهای اینترنی؟!! یا آلات وابزار جنگی.

منظوراز نیرو چیست؟چت کردن ؟!! یا آنطور که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند منظور تیراندازی است.شرم نمی کنی که صراحتاً بر خلاف دستور خدا فتوا می دهی.

 خدا و پیامبرش دستور به تهیه آلات وابزار جنگی و آمادگی رزمی ونظامی میدهند وعلت ذلت را ترک جهاد وراه عزت را جهاد می دانند اما تو  عکس دستورات خداو پیامبرش فتوا می دهی.

طوری سخن می گویی که انگار مسلمین شب وروزمشغول جهادند و درخانه هر مسلمانی موشکی آماده پرتاب است .انگاردر عالم هپروت زندگی می کنی. آیا نمی بینی که بزرگترین مشکل مسلمین در این زمان ترک جهاد است.

الله تعالی می فرماید:{ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً: كافران دوست مي‌دارند كاش از اسلحه و كالاهاي خود غافل مي‌شديد و آنان يكباره بر شما تاخت مي‌آوردند}.

ای قرضاوی ببین الله تعالی چه می فرمایدو به سخن خود فکرکن که از مسلمانان میخواهی موشک را کنار بگذارند. الله تعالی فرموده کفار چنین آرزویی دارند که مسلمانان از آلات جنگی خود دست بردارند و متأسفانه تو نیز چنین آرزویی داری.چرا مانند کفار شده ای؟چرا برخلاف فرمان خدا فتوا می دهی،چرا خواسته تو با خواسته کفار برابر شده است،مگردوست داری کفاربه ما تاخت آورند. ای وای برتو!شرم نمی کنی که آنچه را خداوند از کفار خبر می دهد بر تو صدق می کند.

مسلمین کم کم بیدار می شوند و راه عزت وجهاد را در پیش  می گیرند.ای قرضاوی!سدی بر سرراه بیداری و عزت امتت مباش.با امتت  دشمنی مکن .آنان را از جهاد باز مدار.ازمجاهدین  بدگویی مکن.با فتاوی وخرافه گویی هایت دل دشمنان را خوشحال مکن.از حاخام های یهودی یاد بگیرکه چطوردر جنگ غزه سربازان یهودی را تحریک می کردند وآنان را به نعمتهای بهشتی مژده می دادند.

ای قرضاوی مجاهدین  از تو نمی خواهند که فتوای جهاد بدهی،فقط ساکت باش.سخن مگو وبگذار مجاهدین کار خود را بکنند.لازم نیست مسلمانان را به جهاد تشویق کنی،علیه جهاد سخن مگو.بگذار مسلمانان بیدار شوند و راه جهاد را در پیش بگیرند.لازم نیست علیه کفار فتوا دهی،به نفع آنان فتوای مده،به نفع آنها مسلممانان را منع مکن.

قرضاوی اگر امثال تو نبودند تا حال بسیاری از مسلمانان به جهاد پیوسته بودند و واگر علمای بی عملی چون تو مردم را از جهاد باز نمی داشتند مدتها پیش فلسطین آزاد شده بود و ای بسا خلافت اسلامی نیزتا حال احیاء شده بود. قرضاوی ،ساکت!حرف نزن.بگذار مجاهدین کار کنند،بگذار مسلمین به مجاهدین خود بپیوندند.بگذار امت اسلام ازمجاهدین خود پشتیبانی کند. امت را به مجاهدینش بدبین مکن.بگذار جهاد به را خود ادامه دهد.بگذار اسلام زنده شود. بگذار جهاد احیاء شود.

قرضاوی؛ لطفاً  ساکت باش.

به قلم:ابراهیم بت شکن

Advertisements

Responses

 1. سلام عليكم.مقاله يتان غبار اندوه راازقلبهايمان زدودالله جزاي خيرتان بدهدباخواندن اين مقاله چندايه به يادم امدكه فكرميكنم به موضوع مقاله يتان ربط داشته باشدادرس ايه ها عبارتنداز:توبه31الي34-توبه44توبه56الي58توبه73و74توبه83توبه86و87-محمد20وجالبترين ايات درموردشخصيت قرضاوي سوره محمدايات29الي34ميباشد والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته

 2. سلام عليكم .
  هم مطلب و هم سايت بسياري مفيدي زحمت كشيده ايد.
  برادر عزيزم فكر نكنم بكار بردن خوشبحال اوباما و خوشبحال كفار در مطلب فوق جايز باشد.و الله اعلم

 3. با سلام
  مطالب بسیار جالب و جدید بود.احسنت.
  همیشه موفق و موید باشید

 4. خداوند همه مسلمانان را هدایت کند
  موفق باشید

 5. دستت درد نکنه کاک ابراهیم بت شکن واقعا مقاله خیلی پربارو بامحتوایست،
  شیخی که بدور از سنت پیغمبر وسرطانی در مغز مسلمین

 6. خداوند پاداش خير به شما بدهد مقاله جالب درست و خواننده پسندي بود اميدوارم خداوند چنين مقالاتي را سبب هدايت قرضاي و امثال قرضاي وكساني كه كوركورانه از آنها تقليد مكنند بگرداند

 7. السلام علي من اتبع الهدي
  مطلبتان بسيار احمقانه بود.
  من كتاب هاي زيادي از قرضاوي خوانده ام فكر مي كنم شما همان خوارجي هستيد كه هستيد.

 8. آقای نا محترم لا جهاد
  این فحاشی رو هم از کتابهای قرضاوی یاد گرفتی؟
  از سلام دادنت این طور معلوم می شه که نویسنده مقاله را به خاطر اعتراض به قرضاوی تکفیرکرده ای! از کی تا حال ایمان به قرضاوی جزو ارکان اسلام شده که رد کردنش کفر باشد؟!
  اگر هم بگویید نقد قرضاوی کفر نیست وگناه کبیره است،باید بگویم پس خوارج شما هستید که به خاطر گناه کبیره مردم را تکفیرمیکنید.
  اگرجوابی برای نقد های ابراهیم بت شکن داری بنویس واگر جزفحاشی و مارک زدن چیزدیگری بلد نیستی اینجا جایت نیست.
  مثل روافض هستی که هر جا کم می آرن میگن شما وهابی هستید!!

 9. السلام و علیکم و رحمه الله

  برادر من فکر میکنم خیلی تند رفتی با فش دادن و ناسزا گفتن نمیشه، بنده نه طرف شیخ قرضاوی رو میگیرم و نه طرف شیخ های محبوب شما را بنده میکویم باید با انصاف بود، گاهی بعضی از ما ها فکر میکنیم تنها خودمان مومنان واقعی هستیم و بس.
  تا آنجایی که بنده میدانم شیخ قرضاوی آن قدر عالم و آگاه از قران و سنت است که اینگونه به او تاخته نشود، واقعاً متاسفم که این گونه نوشته هایی میبینم.
  هر چند خود بنده با خیلی از فتواهای ایشان مخالفم اما این دلیل نمیشود ایشان را هتک حرمت کنم.
  همانگونه رسول الله فرموده است هر مجتهدی اگر اجتهاد کند و اجتهادش به خطا برود یک ثواب دارد و اگر اصابت کند 2 پاداش.
  و بنده هم فکر نمیکنم در مواردی که در اسلام ثابت شده باشه قرضاوی حلالی رو حراو ویا حرامی رو حلال کرده باشه.
  اجتهاد هم اسمش بر خودش است آنجاست که قطعیتی وجود ندارد و چند مورد را میشود در نظر گرفت.

  انشاءالله بهتر و درست تر و با انصافانه تر بنویسید.
  در پناه الله

  • برادر بیشتر در مورد قرضاوی تحقیق کنید.

 10. سلام عليكم
  منظورم استفاده از حربه ي تكفير عليه شما برادر مسلمان و مومن نبود. باور كنيد نميدانستم كه اين طور سلام چنين برداشتي دارد. عذر ميخواهم و از خداوند طلب مغفرت دارم. و اين كه اين طور يك عالمي كه فتوايش با فتواي تان متفاوت است را كوبيده ايد و با لفظ(قرضاوی!اگردختر تو در ابوغریب مورد تجاوزقرارمی گرفت باز چنین فتوایی می دادی؟) با يك عالم بزرگ كه بسياري از مسلمين عالم و علما فتاوايش را مستند ميدانند برخورد كردن مانند برخورد خوارج گونه است. لذا برخورد نامحترمانه شما موجب شد كه من از عدالت خارج شوم و شما را با لفظ خوارج خطاب كنمباز هم عذر ميخواهم.

  اما باز هم در دفاع از عالم مجاهد شيخ قرضاوي شكي نيست كه وي جزء علمايي است كه هميشه جهاد در فلسطين را تقويت نموده و شكي در اين باره نيست درباره جهاد در عراق نيز بر عليه اشغالگران صليبي بسيار صحبت نموده اند و شما اين همه فتاوا و صحبت ها را نشنيده و نديده گرفته ايد و به اين نظر اخير متوجه شده ايد و حتي آن را نيز مانند بقيه ي فتاواي شيخ كج فهميده ايد.
  ايشان جهاد دفاعي را رد نكرده اند و هميشه از جهاد و دفاع از اسلام و مقدسات اسلامي سخن گفته اند چنان كه در وبلاگم قرار داده ام و ميتوانيد به فارسي هم مقالاتي در اين باره جستجو كنيد.
  و بلكه خود مجاهدي در اين راه اند و آرزو كرده اند كه مرگشان در جهاد فلسطين و شهادت در اين راه و جهاد با صهاينه باشد. و تلاش هايشان در دفاع و تهييج افراد براي فلسطين و اقصي بسيار مشهور است.
  اما ايشان كفته اند((اسلام را با اينترنت انتشار دهيد نه موشك)) كه شما برادرانه!!! فرموده ايد: نه جهاد!!!
  دوم اينكه ايشان موشك را براي انتشار اسلام جايز ندانسته اند يعني اسلام را با زور گسترش ندهيم.
  آيا شما با اين سخن مخالفيد؟؟
  شما خود داريد با اينترنت اسلام را رواج ميدهيد كه كار بسيار نيكي است.
  معجزه پيامبر قرآن بود يعني معجزه اي كه متناسب با زمان پيامبر تا قيامت ميباشد. اسلامي كه با زور در دلها نفوذ كند چندان اهميت ندارد بايد اسلام را با گفتگو ومباحثه گسترش داد.
  ولي خودمان هستيم برادرم. مقداري تند هستيد.
  در راه اصلاح دل ها و اتحاد مسلمين موفق باشيد

 11. به عبیکان توصیه میکنم که مواظب باشد این فتوا را مفت نفروشد چون آمریکاخیلی به این فتواها احتیاج داردو پولخوبی برایش می دهد بخصوص امروزها که مجاهدین دمار از روزگارش را در آورده اند وراهی برای شکست القاعده نمی بیند.


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

دسته‌ها

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: