نگاشته شده توسط: عقیده و جهاد | دسامبر 24, 2009

چین اشغالگر و جهنم ترکستان

چین اشغالگر و جهنم ترکستان

درایام اخیر درمنطقه ترکستان طی مواجهاتی که بین مردم آن منطقه ونیروهای اشغالگر چین درگرفت،بیش از 140 مسلمان کشته  و بیش از 800نفر دیگر زخمی شدند.دولت چین این در گیریها را به  تحریکات بیگانه  ارتباط داد تا از  اعتراف به وجود مشکلات داخلی  خود فرار کند.مشکلاتی که از اشغالگری و فشار و ظلم و قلع و قمعی که دولت چین  درمنطقه ترکستان  انجام می دهدناشی می شود.دولت چین دهه هاست که به دنبال تغییر جغرافیای انسانی در این منطقه ،ونیز دورکردن  مسلمانان از دینشان است چرا که دین این مردم عامل اصلی در تحریک آنها در مبارزات و قهرمانیهای تاریخشان بوده،و نیز محرک اصلیشان در اهدافی که به آن چشم دوخته اند چون آزادی وپیشرفت وتمدن، می باشد.

این جنایت چین نشان می دهد که تا چه اندازه جان مسلمین درنظرش بی ارزش است بعد از جنایتهای دیگری که درحق مردم مظلوم این منطقه انجام داده بودند مانند سیاست قطع منابع که  نیروهای اشغالگر در دوره گذشته در پیش گرفته بودند وسیاست اسکان چینیان درمناطق مسلمانان ومصادره زمینهای مسلمانان به نفع مهاجرینی که از مانطق مختلف چین به این منطقه سرازیر می شدند و قرار دادن تمام امکانات مادی وتکنولوژی واقتصادی دراختیار تازه واردان در حالیکه ساکنان بومی این سرزمین با وسائل عصر حجر زندگی می کنند ماند انتقال آب بر روی دوش و باربری با خر و امثال این.ودرهمین حال چینیان بر 95% شغلها در مؤسسات موجود در سرزمین ترکستان شرقی سیطره دارند.

چین و روسیا از بزرگترین دشمنان اقلیمی مسلمانان این منطقه محسوب می شوند چرا که این دو دولت ،ترکستان را به اشغال خود درآورده اند،وترکستان اکنون به دو قسمت ترکستان غربی که تحت اشغال روسیه است وترکستان شرقی که تحت اشغال چین است،تقسیم می شود. ترکستان شرقی در وسط آسیا قرار گرفته وروسیه از شمال و قزاقستان و قرقیزستان وتاجیکستان از غرب وباکستان وهند از جنوب وچین از غرب ومغولستان از شما ل شرقی همسایگان آن هستند ومساحتش بالغ بر 640هزارمایل مربع یعنی سه برابر مساحت کشورفرانسه می باشد.تعداد ساکنان ترکستان شرقی بالغ بر 25 ملیون می باشد که 10 ملیون از آنها از ملت ایغور و دو ملیون قزاق وحدود یک ملیون ترکمن و بقیه تاتار وتاجیک هستند.

ترکستان همیشه در طول تاریخ  اهمیت تجاری جهانی زیادی داشته است به طوری که راه ابریشم از آن می گذرد واز ناحیه اقتصادی، ترکستان شرقی  حاوی ذخایر بزرگ نفتی می باشد که به 8ملیارد تن می رسد وسالانه 5میلیون تن  در مناطق کرامای،واقبولاغ،و قیزیل طاغ وغیره استخراج می شود.

تمامی  خیرات ترکستان به چین منتقل می شود  و بومیان آنجا هیچ بهره ای از ثروتههای طبیعی سرزمین شان نمی برند. ترکستان حدود 600میلیون تن زغال سنگ تولید می کند که از مساحتی بالغ بر 900هزار کیلومترمربع استخراج می شود.در این منطقه 6معدن موجود است که بهترین انواع اورانیوم از آن استخراج می شود .از زمینهای ترکستان شرقی 118نوع ماده معدنی از جمله طلا وکریستال ونمک و آهن استخذاج می شود درکنار بیش از 50هزار کیلومتر مربع زمینهای حاصلخیز که برای کشاورزی قابل استفاده است.

ورود اسلام :

بعضی منابع نشان می دهد که اسلام در زمان خلافت عثمان بن عفان رضی الله عنه به دست صحابی بزرگوار حکم بن عمر غفاری وارد ترکستان شد.البته فتح حقیقی در دوران عبدالملک بن مروان به دست یکی ازقهرمانان تاریخی اسلام یعنی قتیبه بن مسلم باهلی در سالهای ما بین 83و94هجری مطابق با702و712میلادی انجام گرفت.

دین اسلام در سال 934میلادی از طریق حاکم ایگور»ستاتوک بورگرخان»به شکل شبه کاملی در تمامی نقاط ترکستان شرقی انتشار یافت.این شخص قبل از اینکه به تاج وتخت برسد و حاکم ولایت ایگورشود مسلمان شد وبعد از به دست گرفتن حکومت، اسمی اسلامی برای خود انتخاب نمود وخود را «عبدالکریم ستاتورک»نام نهاد . با مسلمان شدن او بیشتر ساکنان ترکمن این مناطق و ساکنان آسیای میانه مسلمان شدند تا ترکستان به مرکزی اصلی ازمراکز اسلام در آسیا تبدیل شود واین تمدن  تا هزار سال ادامه یافت.

برخی از بهترین علمای مسلمین در طول تاریخ اسلام از این مناطق برخاسته اند مانند بخاری ،ترمذی وزمخشری ودیگران.ودر هزاره دوم هجری  نامهایی از دانشمندان آنها درجهان اسلام درخشید مانند شیخ «وانج دای مو»و «مافوتشو» فقیه مرموق ودیگران.

اشغال ترکستان توسط چین بزرگترین فاجعه ای بود که  بر ترکستان وارد شد.چینیان در 1174هجری مطابق با 1760 میلادی  ترکستان  شرقی را به اشغال درآوردند.و تعداد مسلمینی که در آن زمان کشته شدند  به یک میلیون نفر رسید.محمد ارکن درکتابش»رنجهای مسلمین ترکمن درترکستان شرقی»می گوید:کمونیستها  خط عربی را که مسلمانان این منطقه هزار سال از آن استفاده کرده بودند،ملغا کردند و 730هزار کتاب عربی ازجمله نسخه هایی از قران کریم را نابود کردند و همه این اعمال زیر شعارهایی انجام شد که امروزه نیز عده ای در بلاد مسلمین آنها را رواج می دهند که عبارتند از؛ مبارزه با عقب ماندگی،یا قطع ارتباط با گذشته،یا  خشکاندن سرچشمه ها یا ترقی خواهی ،یا پیوستن به کاروان دولتهای متمدن،و دیگرعناوین فریبنده که نه تنها امت را از عقب ماندگی نجات نداد و منجربه هیچ پیشرفت تکنولوزیک یا سیاسی یا فرهنگی یا اقتصادی نشد بلکه موجب ازدیاد تبعیت ووابستگی به غرب و تبدیل جامعه به بازار مصرف تولیدات آنها شد که جوامع ما را بیش از پیش به نابودی کشاند.

چین اشغالگر زمینهای مسلمین  را  تحت شعار «اصلاح زراعی»مصادره کرده و طی دهه ها، مرحله به مرحله، به  مهاجران چینی که مانند مور وملخ آنها را وارد این منطقه می کند، واگذار کرده است.اشغالگران چینی مکتبخانه های وابسته به مساجد را تعطیل و29هزار مسجد را بستند ومسلمانان  را مجبور می کنند تا فرزندانشان را به مدرسه هایی که  بر الحاد وکافر کردن مسلمین تمرکز دارند وارد کنند.

و اوقاف را که 20درصد لوازم آموزش مسلمین را تأمین می کرد با مصادره آنها از بین بردند و54000 امام مسجد را دستگیر کرده وداخل پایگاه های نظامی چین مورد شکنجه واعمال شاقه قرار داده وبه نظافت فاضلاب ها وتربیت خوک واداشتد.

مسلمانان درترکستان شرقی در سال 1241هجری مطابق با 1825میلادی برای دو سال ضد اشغالگران چینی  قیام کردند واین  در زمانی بود که جهان اسلام غرق در مشکلاتش با اشغالگران غربی بود.مسلمانان قیام های دیگری را نیز ترتیب دادند من جمله  انقلاب سال1272هجری مطابق با 1855میلادی به رهبری یعقوب بک که 20 سال به طول کشید ومنجر به استقلال ترکستان در 1282هجری مطابقبا 1865میلادی گردید.

دولتهای بزرگ ونه هیچ دولت دیگری استقلال ترکستان را به رسمیت نشناختند واین امرموجب شد که چین به جنگ با آن واشغال دوباره آن در سال 1292هجری مطابق با1875میلادی جرآت پیدا کرد ودر سال 1350هجری مطابق با 1930میلادی مسلمانان مجددا علیه اشغال چین، قیام کردند.چینیان برای خاموش کردن آتش انقلاب  مسلمین دست به دامان روس شدند ودر 21رجب1352هجری مطابق با 12نوامبر1933میلادی مسلمانان برپایی «جمهوری اسلامی ترکستان شرقی»را اعلان کردند و»خوجانیاز»رییس جمهور این دولت برگزیده شد،اما اتحادچینی روسی این دولت تازه متولد را در 6جمادی الآخره 1356 موافق با آگوست1937میلادی ساقط کرد.

و این اتفاق باردیگر تکرارشد وقتی که  به رهبری علم الدین علی خان در سال 1366هجری مطابق با 1946میلادی ترکستان شرقی به استقلال وخود مختاری دست یافت اما با روی کار آمدن کمونیستها وبه دست گرفتن حکومت اوضاع به نقطه صفر بازگشت.درسالهای مابین 1950 میلادی و1972 میلادی،نیروهای اشغالگرچین 360000مسلمان را اعدام کردند وبه دنبال آن بیش از 100000مسلمان به دول مجاور مهاجرت کردند.سیاست مقیم سازی وکوچ دادن چینیان به این منطقه از دهه 90 قرن گذشته شدت گرفته است.همچنین چین آزمایشات اتمی را در ترکستان شرقی انجام می دهد به طوریکه تا کنون بیش از 48 آزمایش را دراین منطقه انجام داده که موجب آلوده شدن محیط و  گرفتار شدن صده هزارنفر به امراض وبائی شده است.

سیاست اسکان دهی و مقیم سازی

سیاست مقیم سازی خطرناکترین انواع اشغال محسوب می شود-نه فقط برای هویت و فرهنگ  امت لگدکوب شده -بلکه برای بقای بیولوژیک و  جغرافیای انسانی منطقه در درجه اول، بخصوص زیرسایه سیاست کوچ اجباری ومقیم سازی متواصل.

چین سیاست انتقال مهاجران به ترکستان شرقی را بعد از وصول کمونیستها به حکومت  در سال 1949میلادی آغازکرد وهم اکنون تعداد آنها به بیش از 7 میلیون مهاجر چینی می رسد وجهان برای یاری مسلمانان در ترکستان هیچ اقدامی انجام نداده  همانطور که با حماسه شدیدی در مورد تیمور شرقی انجام داد و این هدف در اندونزی مسلمان نشین آتشی ودر سودان عربی مسلمان نشین دارفور و درصحرای غربی دنبال می شود و برنامه هایی نیز برای تقسیم بلاد عربی واسلامی مانند عراق وترکیه وعربستان سعودی و مصر والجزائر وپاکستان وافغانستان ودیگر کشورها وجود دارد.

و هیچ کس درسازمان ملل متحد یا در غرب از همه پرسی درترکستان شرقی  سخن نمی گوید و این قضیه کاملا سرپوش گذاشته شده وفریادهای اهالی این منطقه با سکوتی مشکوک مواجه است.

ملت ترکستان دچار احساس فشار و  مظلومیت ازطرف نیروهای چینی ومهاجرین چینی هستند  که  دائما امتیازات و کمکهای متواصلی دریافت می کنند در حالی که بومیان این سرزمین غیر از تشدید فقر و نادیده گرفتن چیزدیگری نمی بینند.مهاجرین چینی درقلع وقمع انقلاب بارین درسال 1990میلائی وحادثه 7 یولیو1995میلادی وانقلاب غولجا درسال 1997میلادی مشارکت داشتند.

مسلمانان درترکستان شرقی سعی دارند که  قضایایشان را به محافل بین المللی انتقال داده ومظلومیت تاریخی وبخصوص قضیه مهاجرین چینی و تعیین سرنوشت،را به مردم جهان بشناسانند.

وظیفه مسلمین

مسلمانان امروزه وظیفه مهمی درقبال برادرانشان درترکستان شرقی دارند. مسلمانان در قبال سرزمین آنان وکوهها وآبهای شیرینش ودر قبال نسلها ومساجدش مسئولند وازمیان این مساجد مسجد کاشغر است که روزی افتخار مسلمانان بوده وعلمای زیادی ازآن فارغ التحصیل شده بودند درحالی که امروز درآن به روی مسلمین  بسته است.

1.یکی از این وظائف تحریم کالاهای چینی است که بازارهای ما را زیر سیطره  خود گرفته است واین کالاها حاوی بیماری های زیادی می باشد مانند بیماری هایی که دراسباب بازیهای کودکان وشیر وارداتی چین وسایر  کالاهای چینی کشف شده است.

2.آشنا کردن مردم با قضایای مسلمین ترکستان وآسیای میانه وقفقاز  واهمیت دادن به مسائل آنها  به همان اندازه ای که به اتفاقات دنیای اسلام  اهمیت داده می شود.

3.تلاش برای فشار به چین به اندازه ممکن  به منظور  مجبور کردن آن به تخفیف فشار برمسلمانان درترکستان شرقی ودیگر مناطق.شایسته نیست که چین به ظلمهای خود به مسلمانان ادامه دهد وما با خرید کالاهایش که با اموال حاصل از آن از  دشمنی با مسلمین  پشتیبانی می کنند،به آنها کمک کنیم.مسلمانان آنجا فقط این را می خواهند که با کرامت وآزادی در سرزمین مادریشان زندگی کنند،آنها چینی نیستند وترکستان نیز سینکیانگ نیست.

تمام آزادمردان جهان وظیفه دارند که برای شکستن محاصره ترکستان تلاش کنند.

ترجمه:محمد عمرابراهیمی

منبع:منتدیات الفلوجة الاسلامیه

Advertisements

Responses

  1. SALAM.KHASTE NABASHID.VAGHEAN SITE KHOBI BOD.MAN FAGHAT AKHBARE TURK U DUNBAL MIKUNAM.AZ BALKAN TA CHIN.
    UMIDVARAM HAME SETAMGARAN CHE YAHODI CHE ARMANI CHE KUMONIST N FARS N RUS AZ ZAMIN MAHV BESHAN.


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

دسته‌ها

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: