نگاشته شده توسط: عقیده و جهاد | دسامبر 10, 2009

اعجاز علمی در سنت(صحرای شبه جزیره عربستان)

اعجاز علمی در سنت

حقیقتی علمی و معجزه ای شگفت انگیز در کلام پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم

رودخانه های صحرای الربع الخالی

مقدمه:بسیاری از احادیث نبوی وجود دارند که برخی از حقائق علمی را به برپایی قیامت ارتباط داده اند،تا این حقیقت علمی دلیلی باشد بر اینکه روز قیامت حتماً آمدنی است،تحقیق زیر از حقائق جدیدی در علم «دَوَران اقلیمی» پرده بر می دارد تا بر صدق این پیامبر امی گواهی دهد و این کار از خلال تصاویری که توسط ماهواره های فضایی عکس برداری شده است،انجام می گیرد……….

یکی از مطالب شگفت انگیزی که پیامبر گرامی علیه الصلاةوالسلام  برای ما از آن سخن گفته،حدیثی است که از تاریخ صحراء در شبه جزیره عربستان یا به طور کل از سرزمین عرب سخن می گوید، وبرای ما از چیزی می گوید که بعد از گذشت مدت زمانی رخ خواهد داد،رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:(لا تقوم الساعة حتی تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً)ترجمه: قیامت برپا نخواهد شد تا اینکه سرزمین عرب دوباره علفزار وپر از رود شود.     حدیث صحیح[مسند احمدحدیث شماره8477-المستدرک علی الصحیحین شماره8609-مختصرالسلسلةالصحیحة شماره6)].

بدیهی است؛ ممکن نیست انسانی که در قرن هفتم میلادی می زیسته  یا به عبارت دیگر در عصری که این حدیث گفته شده، این حدیث را تصورکند چون  به خیال او هم نمی رسد که صحراء به چمنزارو رودخانه تبدیل خواهد شد واگر هم به فرض چنین خیالی به ذهن او راه یابد مطمئناً هرگز نمی تواند تصور کند که این صحراء قبلاً پر از رودخانه ها و دریاچه ها وگیاهان وعلفزارها بوده است. اما پیامبر علیه الصلاةوالسلام –که هرگز از جانب خود سخن نمی گوید(و ما ینطق عن الهوی)- از این امر برایمان سخن گفته است و این معجزه ای است که بر صدق او گواهی می دهد و  تا حال برای هیچ کسی آشکارنبوده و در همین سالهای اخیر کشف شده است.

در اواسط قرن بیستم دانشمندان شروع به تحقیق درباره  چیزی که آن را چرخش آب وهوایی ویا دََوَران اقلیمی می نامند،نمودند و کشف کردند که چرخش کره زمین فقط به دور خودش یا به دور خورشید نیست وعلاوه بر آن، محور زمین نیز به دور خود می چرخد،هم اکنون کره زمین در اثنای دوران خود بر محورش حدود  23.5 از این محور منحرف می شود،و همانطور که می دانیم به سبب همین انحراف است که زمستان وتابستان وبهار وپاییز به وجود می آید. اما این محور به عنوان مثال قبل از هزاران سال ،درجه انحرافش از این مقداری که امروزه دارد بیشتر بوده است،وقبل از آن از این هم بیشتر بوده است،و به همین خاطر زمین به دورانی گذر کرده است که آن را عصر یخبندان می نامند، بیش از بیست هزار سال پیش قاره اروپا با طبقاتی از یخ که ضخامتش به صدها متر می رسید،کاملاً پوشیده شده بود،این پوسته های یخی که قاره اروپا را کاملاً پوشاند به گفته دانشمندان در عصر یخبندان بیش از بیست هزار سال پیش،به وقوع پیوست.

دانشمندان سازمان ناسا در سفرشان به دور زمین در خارج از جو، شروع به اکتشاف مناطق باستانی ومناطقی که حاوی منابع طبیعی مثل گاز ونفت وغیره باشد،کردند ودر جستجوی معادن بر آمدند ودر همه جا کنکاش کردند.و بالاخره گفتند چرا در صحرای الربع الخالی(منطقه بی آب وعلف در جنوب عربستان) جستجو نکنیم،واین منطقه، بیابانی است که تا هزاران کیلومتر امتداد دارد و مطلقا خالی است یعنی هیچ انسانی را نمی توانی در آن جا بیابی و برای عقل انسان محال است که باور کند این منطقه،روزی پوشیده از رودخانه ها وعلفزارها بوده است.

عکسی که توسط ماهواره تحقیقاتی از صحرای شبه جزیره عربستان برداشته شده است واین منطقه خشکترین وخطرناکترین مکان جهان است وبرای هیچ بشری ممکن نیست که توقع داشته باشد که  این منطقه، روزی مملو از زندگی ورودخانه ها وجنگل های انبوه و علفزارهایی بوده است که طول آنها تا هزاران کیلومتر امتداد داشته است.

بعد از بکارگیری تجهیزات نقشه برداری از راه دور،دانشمندان  آثاری از جنگلهای انبوه وعلفزارهایی که طولشان به هزاران کیلو متر می رسید،را کشف کردند . و دانشمندی که بر این پروژه اکتشافی نظارت داشته چنین می گوید:»این منطقه روزی پوشیده از رودخانه ها ودریاچه های آب شیرین وگیاهان وعلفزارها،بوده است .این منطقه در آن روز مانند اروپای امروز بوده است».یعنی از نظر دارابودن رودخانه ها وعلفزارها ودرختان، کاملاً شبیه اروپا بوده است.

 در رساله دکترایش سال 1984 در لندن می گوید:منطقه الربع الخالی حدود دو ملیون سال تشکیل McCLUREدکتر  شد،ولی این صحرا بر همین حال نخواهد ماند بلکه نظام بیولوژیکی حیرت آوری را دنبال می کند.طوریکه ملاحظه می کنیم که رودخانه ها وجنگلها  هرچند بار این منطقه را می پوشانند.

سازمان فضایی ناسا یک ماهواره تحقیقاتی از جانب خود به فضا فرستاد واین ماهواره شروع به عکس برداری با اشعه ما دون قرمز واشعه رادیویی کرده و تمام تجهیزات موجود را برای این منظور به کار گرفتند. وبعد از عکس برداری(این عکس محتویات زمین را در عمق چنین متر زیر خاک برایمان آشکار می کند ومساحت 8000کیلومتر مربع را از منطقه ربع خالی  شامل می شود) هنگامی که به بررسی این تصاویر پرداختند چیزهای عجیبی دیدند..آنها کشف کردند که در این منطقه  آثاری از رودخانه های قدیمی(که بسیار پرآب بوده اند) موجود است وهمچنین آثاری از دریاچه ها را نیز یافتند.در این عکس رودخانه ها به رنگ آبی درآمده اند.

دکتر McClure ادامه می دهد:قبل از 37000 سال تا 17000 سال پیش پوشیده از علفزارها ورودخانه ها ی آب شیرین بود،سپس در آب و هوای اقیمی تغییری ایجاد شد وصحرا دوباره تشکیل شد وبعد از آن یعنی حدود 10000 سال تا 5000سال پیش به وضعیت قبلی خود بازگشت وبا علفزارها ودریاچه هاو رودخانه ها پوشیده شد وهمینطور طبق چرخش عجیبی پیش می رود.ما در منطقه ربع خالی دندانهای اسب آبی را پیدا کردیم وحالتش بسیار خوب بود و همچنین به آثاری از مخلوقات آبزی و رودخانه ای متعددی دست یافتیم و نیز حیواناتی مانند شتر و قوچ وآهو که در آن زمان دراین منطقه چرا می کردند!

دکتر McClure در ادامه می پرسد آیا ممکن است بارانهای موسمی سیل آسا دوباره به منطقه ربع خالی بازگردد و نتیجتاً دریاچه ها وعلفزارها ورودخانه ها مجددا این منطقه را فرا گیرد؟او می گوید:بعضی نشانه ها این مطلب را تأیید می کند،در تابستان 1977 بارانهای موسمی وارد شمال شرقی منطقه ربع خالی شد ولی نسبتاً محدود بود و نظر دکتر McClure اینست  که بارانهای سیل آسا به این منطقه باز گشته ودریاچه هاو علفزارها در آینده به این منطقه بازخواهد گشت.(درحالیکه او از حدیث نبوی اطلاعی ندارد!!).

 صحرای ربع خالی 650هزار کیلومتررا می پوشاند،و دانشمندان می گویند:(این منطقه به علت تغییر دوره آب وهوای اقلیمی به وضعیت قبلی خود باز خواهد گشت)یعنی قبلاً پوشیده ازرودخانه بود وبعد از مدتی دوباره مانند قبل این رودخانه ها باز خواهند گشت.پس در مقابل  ما دلیل مادی مطمئنی قرار گرفته که این منطقه قبلا پوشیده از رودخانه بوده ودر آینده دوباره به همان حال باز می گردد واین چیزی است که حدیث نبوی چهارده قرن پیش آن را بیان کرده است:( قیامت برپا نخواهد شد تا اینکه سرزمین عرب دوباره علفزار وپر از رود شود.)

عجیب است که پیامبر علیه الصلاة و السلام نفرمود(تا اینکه علفزار وپر ازرود شود)..نه…بلکه گفت:(تا اینکه دوباره ….)چرا؟ از این عبارت می توانیم نتیجه بگیریم که منطقه همانطور بوده ودوباره به حالت قبلی خود باز می گردد،سرزمین عرب علفزار وپررود بوده ودوباره به همان حالت بر می گردد،و این دقیقاً همان چیزی است که دانشمندان می گویند وبا تجهیزات خود آن را به تصویر کشیده اند وبدین خاطر ما امروز مقابل حقیقتی یقینی هستیم که هیچ کس نمی تواند آن را انکارکند یا در راستیش تردیدی بیاورد.بلکه می گویند فرق صحرای ربع خالی با هزاران سال پیش دراین است که آن زمان پوشیده از علفزار وچمنزار بوده به طوری که بسیاری از حیوانات را به سوی خود جذب کرده بود.

دکتر فاروق الباز مدیرمرکز ادراک از راه دور در دانشگاه بوسطن آمریکا کشف کرده که رودخانه ای که تامسافتی طولانی امتداد دارد توسط خاکهای صحرا در منطقه ربع خالی دفن شده است واین رودخانه قبل از شش هزار سال پیش وجود داشته وعرضش به 8کیلومتر وطولش به 800کیلومتر می رسیده و از قلب شبه جزیره عربستان می گذشته است،این رود از کوههای حجاز سرچشمه می گرفته و امتداد می یافته و در دلتایی که بخشهای بزرگی از کویت را می پوشانده وارد می شده تا اینکه در خلیج عربی می ریخته است.

عکسی از ماهواره LANDSAT از بخشی از صحرای ربع خالی که رودخانه های مدفون زیر شنها در آن نمایان است،این عکس را سازمان فضایی آمریکا ناسا در سال 1993 گرفت ودانشمندان به وسیله این تصاویر ثابت کردند که شبه جزیره عربستان علفزار وپر رودبوده است!!!. محققین می گویند منطقه ربع خالی حاوی بزرگترین ذخیره نفتی در جهان است!و ممکن است که در آینده دوباره سر سبز شود(واین چیزی است که پیامبر گرامی با کلمه»تعود»:دوباره باز می گردد،از آن تعبیرکرده است)!

محققین دریافته اند که ابرها بسیار بیشتر از زمینهای بایر، مایلند بالای اراضی مزروعه  تشکیل شوند،و برای همین(در تحقیقی جدیدCraig Dremann)پیشنهاد داده اند که منطقه ربع خالی را درختکاری کنند وواین موجب جذب ابرها به این منطقه و نزول بارانهای بسیار می شود وای بسا این منطقه دوباره چمنزار وپر از رود خانه شود!

دکتر بلوم(Ron Bloom) از سازمان ناسا به تحقیق روی صحرای شبه جزیره عربستان پرداخته و پی برده است که این صحراء روزی پر از رودخانه ها وعلفزارها وحیواناتی بوده است که در آن چرا می کرده اند،و بیشتر شبیه اروپای امروزی بوده است!ونیز پی برده که این حقیقت بر صحرای عربی جنوب لیبی نیز منطبق می شود.

دکتر بلوم می گوید: اولین بار در تاریخ که مردم فهمیدند شبه جزیره عربستات قبلا پوشیده ازرودخانه ها بوده است در سال 1972 از خلال تصاویری بود که با اشعه الکترو مغناطیس توسط ماهواره Landsat-1عکسبرداری شد،این تجهیزات به ما امکان داد چیزهایی راببینیم که هرگز کسی قبلا آنها را ندیده بود!سپس در سال 1981 عکسهایی گرفته شد که وجود آثار مجاری رودخانه ها در صحرا را مؤکد تر کرد، ودر سال 1994 این حقیقت بیشتر مؤکد شد.

تصاویر عکس برداری شده توسط ماهواره اکتشافی سازمان ناسا نشان می دهد که منطقه صحرای عربی درجنوب لییبی نیز پوشیده از رودخانه هاو دریاچه ها وچراگاه ها بوده است ،دانشمندان می گویند که این مناطق را مردم در خلال صدها سال به حال خود رها کرده بودند چرا که آنها معتقد بودند که این منطقه از ابتدای خلقت صحرا بوده وممکن نیست چیزی در آن یافت. اینجامی پرسیم:چه کسی به محمد صلی الله علیه وسلم این معلومات را که دانشمندان بعد از 1400سال کشف کرده اند،وحی کرده بود؟!!!

بنابراین دانشمندان از حقیقت شبه جزیره عربی و چیزهایی که در آن پنهان است،تا اواخر قرن بیستم خبری نداشتند یعنی بعد از چهارده قرن از زندگی مصطفی علیه الصلاةوالسلام. دانشمندان اطمینان دارند که این رودخانه ها به سبب تغییرات اقلیمی روزی دوباره باز می گردند،آیا این دقیقا ًهمان چیزی نیست که صادق مصدوق علیه الصلاة والسلام ما را از آن خبر داده است وقتی که می فرماید:(لا تقوم الساعة حتی تعود أرض العرب مروجا وانهارا: قیامت برپا نخواهد شد تا اینکه سرزمین عرب دوباره علفزار وپر از رود شود.)؟!

هدف این حقیقت علمی چیست؟

و این چنین برایمان واضح می شود که سرزمین عرب که امروزه بیشتر آن بیابان است،روزی پر از رودخانه ها وعلفزارها بوده و در آینده دوباره به آن حال باز خواهد گشت،و این صد در صد مطابق با حدیث نبوی می باشد. و اینجا باید این سؤال را مطرح کنیم:چرا پیامبرعلیه الصلاة والسلام از این حقیقت علمی سخن گفته وآن را به روز قیامت ربط داده است؟و چه چیزی این پیامبر امی را بر آن داشته که از حوادث کیهانی که بعد از هزاران سال اتفاق خواهد افتاد،سخن بگوید؟این احادیث که گذشت ایام آن را اثبات کرده و از صدق آن پرده بر می دارد،در واقع ردی مادی وملموس بر ملحدینی است که ادعا می کنند پیامبر معلومات خود را از کتب گذشتگان نقل می کرده  یا اینکه دنبال ریاست ومال وشهرت بوده است!!!

ما می دانیم که صد ها حدیث وجود دارد که پیامبر علیه الصلاةوالسلام در آنها از معجزات علمی که تا این عصر کشف نشده بود سخن گفته است،گویی پیامبر علیه الصلاةوالسلام این مردم را خطاب قرارمی دهد،و ابتدا ملحدینی را که در رسالت او تشکیک می کنند مخاطب می سازد وبه آنها می گوید:بدانید که قیامت خواهد آمد والله تیارک وتعالی در آینده حوادث  ودگرگونی های کیهانی را پدید خواهد آورد که  نزدیک شدن قیامت را به شما نشان می دهد پس آیا به سوی کتاب پروددگارتان وسنت پیامبرتان علیه الصلاة والسلام باز می گردید.

پس همانطور که به چشمان خود عکسهایی را که ماهواره ها از شبه جزیره عربستان و ازخلوت ترین منطقه جهان (صحرای ربع خالی)گرفته اند،می بینید و دیدید که حاوی آثار رودخانه ها وعلفزارها ودریاچه هاست وپیامبر صلی الله عیله وسلم از آن برای شما صحبت کرده است وبه شما گفته است:(لا تقوم الساعة حتی تعود أرض العرب مروجا وانهارا: قیامت برپا نخواهد شد تا اینکه سرزمین عرب دوباره علفزار وپر از رود شود.) واین حقیقت قبلا به هیچ وجه برای کسی معلوم نبود وهیچ کسی تصور نمی کرد که خشک ترین منطقه جهان قبلا علفزار وپررود بوده ومشکل تر از آن اینکه  این بیابان دوباره به آن وضعیت گذشته بر می گردد!! بنابراین این حدیث در این عصر،به نبوت محمد مصطفی علیه الصلاةوالسلام گواهی می دهد.

برخی از مراجع:

1- Arthur Clark, Lakes of the Rub› al-Khali, http://www.saudiaramcoworld.com, June 1989.

2- Combined climate and carbon-cycle effects of large-scale deforestation, Department of Global Ecology, Carnegie Institution, Stanford, February 24, 2007.

3- Craig Dremann, Reducing Global Warming with Revegetation, Craig’s Native Grass Juicy Gossip & Research, No. 14- September 2003, with the latest update October 2007.

4- Iram of the Pillars, http://www.nationmaster.com

5- A river in the desert – remote-sensing photos locate ancient river in Arabian Peninsula, FindArticles.com, July 1993.

6- Philby, H. St. John B. «The Empty Quarter: Being a description of the Great South Desert of Arabia known as Rub› al Khali»1933 book.

7- A NASA Landsat composite of Saudi Arabia, http://www.geology.com.

8- Climate change, http://www.wikipedia.org

9- Lost City, http://www.nasa.gov

 

 

 

 

منبع: www.kaheel7.com

 

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

دسته‌ها

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: