نگاشته شده توسط: عقیده و جهاد | اکتبر 24, 2009

سؤال وجواب(محل دفن سيدنا علي رضي الله عنه و حکم تقديس قبور)

سؤال وجواب

محل دفن سيدنا علي رضي الله عنه و حکم تقديس قبور

شيخ سليمان بن ناصر علوان

* * *

شيخ سليمان بن ناصر علوان حفظه الله تعالي:

السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته.

چندي پيش بعضي از رسانه ها گزارش کردند که اهل نجف خواستار احترام وحمايت اماکن مقدسه اي مانند قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه شده بودند،آيا وجود قبر علي در نجف ثابت است؟وحکم اسلام در تقديس قبور وبنا ساختن روي آن چيست؟

* * *

جواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

برادر گرامي حفظه الله تعالي:

عليکم السلام ورحمةالله وبرکاته.

وجود قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه در نجف ثابت نيست،و هيچ يک از علماء چنين چيزي را نگفته وادله ووقائع خلاف آن را ثابت مي کند،واکثر علماء بر آنند که ايشان در کوفه کشته شده ودر همان منطقه دفن شدند واين قول أبي جعفر محمدبن باقر(که شيعيان او را امام پنجم خود مي دانند) و محمدبن سعد و العجلي مي باشد.

و گفته شده که ايشان را از ترس اينکه خوارج جثه شان را از قبر بيرون بياورند، در قصر امارت دفن کردند و اين قول را شيخ الإسلام ابن تيميه وحافظ ابن کثير اختيار کرده اند وابن کثير مي گويد که اين قول قول مشهور است،ومي افزايد:(و هر کس که گفته ايشان را بر روي شترش گذاشتند وشتر ايشان را به جاي نامعلومي برد،اشتباه کرده و در چيزي تعمق کرده که علمي به آن نداشته ونه عقل ونه شرع آن را نمي پسندد).

و گفته شده:ايشان نزديک مسجد جامع در کوفه دفن شدند(اين سخن را واقدي گفته است).

ابن کثيرمي گويد:قول مشهور اينست که در دارالإمارة دفن شد.

و گروهي گفته اند که در کوفه کشته و در مدينه دفن شد. وشريک وأبو نعيم الفضل بن دکين اين سخن را گفته اند، و مي گويد:حسن وحسين او را به مدينه منتقل کرده و در بقيع نزد قبر فاطمه دفن کردند.

و گفته شده:آنها او را روي شتري گذاشتند و اين شتر را گم کردند،افرادي شتر را ديده و به خيال مال آن را گرفتند. وقتي ديدند در صندوق مرده اي گذاشته شده ومرده را نشناختند آن صندوق را با محتوياتش دفن کردند بنا بر اين هيچ کس نمي داند که قبر ايشان کجاست.

و روافض گمان کرده اند که ايشان در نجف مدفون هستند واين سخن دروغ است وهيچ اصل واساسي ندارد.

شيخ الإسلام ابن تيميه در منهاج السنة مي گويد: و جاهلاني که گمان مي کنند که قبر علي در خاک نجف است در حالي که اهل علم-در کوفه وغير آن-بطلان اين را مي دانند ومي دانند که علي و معاوية وعمرو بن عاص هر سه در قصر الأمارة در شهرش دفن شدند از ترس اينکه مبادا خوارج قبرآنها را نبش کنند.

و حافظ ابن کثير در البداية و النهاية مي گويد:اينکه بساري از جاهلان روافض اعتقاد دارند که قبرايشان در شهرنجف است،هيچ دليلي بر آن نيست وهيچ سند واصلي ندارد. وگفته مي شود که اين قبر،قبر مغيرة بن شعبة است،خطيب بغدادي از أبي نعيم حافظ و او از أبي بکي طلحي واو از محمد بن عبدالله الحضرمي حافظ واو از از مطر روايت مي کند که او گفت:اگر شيعه ها بدانند اين قبري که آن را تعظيم مي کنند، متعلق به چه کسي است آن را سنگباران خواهند کرد ، اين قبر مغيرة بن شعبةاست.

وقبور مسلمين بايد محترم شمرده شود و از کارهاي نادرست جهال و اهل بدعت وشرک در اين قبور جلوگيري شود.

نبايد بر اين قبور نشست ؛ مسلم در صحيحش از طريق ابن جريج از أبي زبير از جابر رضي الله عنه روايت مي کند که گفت:(رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي کردند از اينکه قبر گچ کاري شود واينکه روي آن نشسته شود و اينکه روي آن بنا کرده شود).

[صحيح مسلم].

و رسول الله صلي الله عليه وسلم مي فرمايند: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر (اگر يکي از شما روي ريگ آتشي نشسته ولباسش بسوزد وآتش به پوستش برسد بهتر از اينست که روي قبري بنشيند).

[صحيح مسلم]

و ساخت بنا روي قبور حرام است؛ در صحيحين از عائشه وابن عباس روايت است که گفتند:رسول اللهrدر بيماري وفات،چادري برروي چهره خود کشيده بود،وقتي بيماريش شدت يافت آنرا برداشت وفرمود: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)…نفرين خدا بر يهود ونصاري که قبرهاي انبياء خود را مسجد قراردادند.[متفق عليه].

و روش پيامبر صلي الله عليه وسلم اين بود که افرادي را مأموريت مي داد تا قبر ها را بررسي کنند که اگر مخالف سنت باشند آنها را تخريب کنند،أبوالهياج أسدي مي گويد:علي بن أبي طالب به من گفت:(آيا به تو مأموريتي بدهم که رسول اللهr آن مأموريت را به من داده بود؟اينکه هر مجسمه اي را يافتي آن را بشکني وهر قبر بالا آمده اي را ديدي آن را صاف کني)[روايت مسلم].

و نماز به سوي قبور حرام است؛مسلم در صحيحش از ابي مرثد غنوي روايت مي کند که گفت:رسول اللهrفرمودند:(لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها……بر روي قبور نشينيد وبه سوي آن نماز نخوانيد).

واز راه رفتن با کفش بين قبور نهي شده است؛ آحمد وآبوداوود ونسأئي وابن ماجه وابن حبان در صحيحش از بشير بن خصاصية از رسول اللهrروايت مي کند که ايشان مردي را ديد که با کفش بين قبور راه مي رفت فرمودند که کفشهايت را بيرون بياور.

وابن عبدالهادي در محرر از أحمد حکايت مي کند که او گفت که اسناداين حديث خوب (جيد)است.

وابن قدامه در مغني از احمد نقل مي کند که او گفت:اسناد حديث بشير بن خصاصية خوب است من به همان فتوا مي دهم جز اينکه اشکالي دارد واکثر اهل علم در اين کارمشکلي نمي بينند.

و عبدالرحمن بن مهدي مي گويد: با عبدالله بن عثمان در تشييع جنازه بودم هنگاميکه به مقبره ها رسيد اين حديث را برايم روايت کرده وگفت:»حديث خوبي است وراويش مورد اعتماد(ثقه) است» ،سپس کفشش را درآورد وبين قبور حرکت کرد.

وحاکم حديث را صحيح دانسته ونووي در المجموع آنرا حسن شمرده است.

و دعاکردن نزد قبور ، يا چراغاني کردن آن ، يا نبش قبر بدون ضرورت جايزنيست ومهمتر از اينها طواف دور قبور و کمک خواستن از صاحبانش است که شرک به الله است وخداونداين شرک را نمي بخشد بجزبا توبه قبل از مرگ. الله تعالي مي فرمايد:

{ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً ‏….‏ بيگمان خداوند ( هرگز ) شرك به خود را نمي‌بخشد ، ولي گناهان جز آن را از هركس كه خود بخواهد مي‌بخشد . و هر كه براي خدا شريكي قائل گردد ، گناه بزرگي را مرتكب شده است . }.

و مي فرمايد:{ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ…… بيگمان هر كس انبازي براي خدا قرار دهد ، خدا بهشت را بر او حرام كرده است ( و هرگز به بهشت گام نمي‌نهد ) و جايگاه او آتش ( دوزخ ) است . و ستمكاران يار و ياوري ندارند ( تا ايشان را از عذاب جهنّم برهاند ) }.

و تعظيم قبور مفاسد عظيمي به دنبال دارد که جزالله تعالي کسي نمي داند طوري که هرکس درقلبش وقار و تعظيم الله تعالي باشد، از روي غيرت بر توحيد وتقبيح شرک به خاطراين مفاسد خشمگين خواهد شد .به سبب تعظيم قبور آزادي از بسياري از بشر سلب شده و برده مخلوقات واسير اين افکارضاله واعتقادات فاسده شده اند واينان در گمراهي خويش سرگردانند.

برادرتان؛سليمان بن ناصر العلوان

20/2/1424ه-ق

منبع:منبرالتوحيدوالجهاد

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

دسته‌ها

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: